UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Elektronická kronika 2021/2022

 

13. októbra 2021 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
27. septembra - 1. októbra 2021 Medzinárodná konferencia „From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers” (Katedra histórie FF UPJŠ)
25. septembra 2021 Slávnostné promócie absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov
20. septembra 2021 Stretnutie v rámci študentského projektu Meet the Citizen 2.0 (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
20. septembra 2021 Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 (online)
16. septembra 2021 Európsky deň jazykov 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
Posledná aktualizácia: 04.10.2021