UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Elektronická kronika 2021/2022

 

6. decembra 2021 Pozvaná prednáška doc. Dr. Michaely Weiss na tému Nech je to nové, nech je to britské!: Pound a Eliot ako zakladatelia modernej poézie (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
26. novembra 2021 Aktuálny ročník Košických dní sociálnej práce bol venovaný metanoi v teórii a praxi sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
22. novembra 2021 Deň študentstva 2021: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov fakulty
27. októbra 2021 Diseminačný a popularizačný seminár k výstupom projektu VVGS-2020-1637 Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. - 23. októbra 2021 9. konferencia SELICUP: Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
19. - 20. októbra 2021 11. ročník doktorandskej konferencie - Stretnutie mladých historikov XI.: Poznanie, spoločnosť, dejiny (Katedra histórie FF UPJŠ)
18. októbra 2021 FF UPJŠ navštívil veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Gregor Kozovinc
13. októbra 2021 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
12. októbra 2021 Košické politologické dialógy 2021. Pandémia & demokracia: „Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
27. septembra - 1. októbra 2021 Medzinárodná konferencia „From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers” (Katedra histórie FF UPJŠ)
25. septembra 2021 Slávnostné promócie absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov
20. septembra 2021 Stretnutie v rámci študentského projektu Meet the Citizen 2.0 (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
20. septembra 2021 Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 (online)
16. septembra 2021 Európsky deň jazykov 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
Posledná aktualizácia: 30.11.2021