Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2023/2024

4minút, 30sekúnd
18. 12. 2023Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
14. 12. 2023Koncert ORBIS PICTUS – ORBIS CANTUS (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
11. 12. 2023Výzvy mesta Košice – diskusia s úspešnými absolventmi Katedry politológie FF UPJŠ, starostami košických mestských častí KVP a Dargovských hrdinov L. Lörincom a D. Babušíkom (Katedra politológie FF UPJŠ)
8. 12. 2023Medzinárodné sympózium Jazyky – menšiny – identity a ich obraz v historickej tlači a médiách / Sprachen – Minderheiten – Identitäten im Spiegel der historischen Presse und Medien (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
6. 12. 2023Mikulášska nádielka (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
6. 12. 2023Prednáška Dr. A. Lišku na tému Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. 12. 2023Hosťovská prednáška Mgr. Olivera Zajaca, PhD. (HÚ SAV) na tému Arcivojvoda Karol či Napoleon II.? (Katedra histórie FF UPJŠ)
4. 12. 2023Vedenie fakulty a zástupcovia študentov sa zišli na ďalšom pracovnom stretnutí
4. 12. 2023Prednáška hosťujúceho profesora v rámci NŠP SAIA prof. Yousef Abu Amrieh (Awad), the University of Jordan, na tému The interpreter’s/translator’s identity as a site of contestation in Brežná´s the Thankless Foreigner and Lakhous´s Clash of Civilizations (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
1. 12. 202311. ročník Košických dní sociálnej práce: Adolescenti – cieľová skupina? (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
30. 11. 2023Študentská vedecká konferencia (Katedra histórie FF UPJŠ)
23. 11. 2023Medzi ideálom a realitou: Kam kráčaš demokracia. Vedecká konferencia v rámci XII. roč. Košických politologických dialógov (Katedra politológie FF UPJŠ)
21. 11. 2023 Európske súdne orgány a francúzština. Kde sa uplatnia frankofónni odborníci? (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
15. – 16. 11. 2023Práca so Slovenským národným korpusom pre začiatočníkov a pokročilých používateľov – praktický seminár zameraný na osvojovanie si zručností práce so SNK (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
15. 11. 2023Deň študentstva – druhý ročník podujatia na oslavu študentského života a jeho významu pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a výročia Nežnej revolúcie
14. 11. 2023Prednáška Évy Kováts (Miškovec) vo francúzskom jazyku na tému Hovoriť znamená konať (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
14. 11. 2023Prednáška Mgr. Kataríny Gajdošovej, Ph.D., na tému Korpus textov cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk (ERRKORP): stavba, špecifiká a využitie (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
13. 11. 2023Informatívne podujatie: Deň študentstva (Katedra histórie FF UPJŠ a študentský spolok Universitas)
10. 11. – 15. 12. 2023Výstava pri príležitosti 105. výročia ukončenia prvej svetovej vojny „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
9. 11. 2023Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Zahorieť a nevyhorieť. Je vyhorenie problémom aj vedcov a vysokoškolských učiteľov? (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
8. – 9. 11. 2023Vedecká konferencia Bernolákovci: začiatok novej cesty pre slovenský národ (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. 11. 2023Workshop Dabingový preklad. Podujatie je súčasťou projektu Po škole s Minervou.
7. 11. 2023Prednáška a prekladateľský workshop prof. J. Zambora venované španielskej poézii (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
26. 10. 2023Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia
25. – 27. 10. 2023Medzinárodná vedecká konferencia Filozofia ako prekračovanie hraníc (Katedra filozofie FF UPJŠ)
24. 10. 2023Moc v dejinách ľudskej spoločnosti. Stretnutie mladých historikov XIII. (Katedra histórie FF UPJŠ)
20. 10. 2023Deň otvorených dverí na UPJŠ
18. 10. 2023Kvíz historikov: Dejiny ČSR (Katedra histórie FF UPJŠ)
18. 10. 2023Doplňujúce voľby do ŠČ AS FF UPJŠ v Košiciach
12. 10. 2023Konferencia Politická korupcia a stratégie prežitia elít… (Katedra histórie FF UPJŠ)
9. 10. 2023Pracovné stretnutie vedenia fakulty so zástupcami študentov
3. 10. 2023Prekladateľský workshop Dr. S. Rubáša zameraný na preklad vybraných ukážok z poézie S. Silversteina (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
1. – 31. 10. 2023Ponožkový október (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
27. 9. 2023Kvíz s Minervou. Podujatie je súčasťou projektu Po škole s Minervou.
27. 9. 2023Informačný seminár k ERC grantom (FF UPJŠ)
26. 9. 2023Prednáška a prekladateľský workshop prof. T. Shmihera na tému Slovak-Ukrainian Parallels in Translating Milton’s Writings (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
23. 9. 2023Slávnostné promócie absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
19. – 21. 9. 2023Historický týždeň. Séria podujatí Katedry histórie FF UPJŠ a študentského spolku Universitas: diskusie s členmi KH, premietanie filmu, hudobné osvieženie programu…
18. 9. 2023Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024
13. – 14. 9. 2023Medzinárodná vedecká konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV (Katedra klasickej filológie FF UPJŠ)
13. 9. 2023Prednáška prof. Floriana Stegera na tému Acces to Healthcare: Social Integration and Social Diversity (Katedra filozofie FF UPJŠ)
12. 9. 2023Európsky deň jazykov 2023

Študuj na UPJŠ