Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2010/2011

2minút, 43sekúnd

 

2. júla 2011 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov FF UPJŠ
5.- 7. mája 2011 Medzinárodná doktorandská konferencia na KAA FF UPJŠ
5.- 6. mája 2011 Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry Filozofia 2011
5. mája 2011
(12.30 hod. – 16.00 hod.)
Rektorské voľno na predvolebné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ v Košiciach
26. apríla 2011 Rektorské voľno na UPJŠ pri príležitosti veľkonočných sviatkov
21. apríla 2011 Dekanské voľno na FF UPJŠ pri príležitosti veľkonočných sviatkov
18. apríla 2011 Voľby kandidáta na funkciu dekana FF UPJŠ
18. apríla 2011
(12.00 hod. – 15.00 hod.)
Dekanské voľno na FF UPJŠ pri príležitosti verejného predstavovania kandidátov na funkciu dekana
14. apríla 2011 Vedecko-odborná konferencia (Katedra histórie FF UPJŠ)
8. apríla 2011 Prednáška Vplyv médií na psychický vývin detí a dospievajúcich
16. marca 2011 Výsledky volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015
8. marca 2011 Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach za FF UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2011 – 2015
4. marca 2011 3. ples FF UPJŠ
24. januára 2011 Slávnostné vymenovanie vedúcej Katedry Sociálnej práce na FF UPJŠ prof. PhDr. Evy Žiakovej, CSc. za profesorku v odbore sociálna práca
21. decembra 2010 Voľby do Akademického senátu FF UPJŠ, Výsledky volieb do AS FF UPJŠ zo dňa 21. 12. 2010
13. decembra 2010 Zverejnenie zaregistrovaných kandidátov na členov Akademického senátu FF UPJŠ
25.- 27. novembra 2010 2. sympózium Substance Use and Abuse among University Students (Katedry Pedagogickej psychológie a Psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach a Ústav psychologickej prevencie n.o.)
15. novembra 2010
(od 13.30 hod.)
Dekanské voľno študentom 1. ročníka FF UPJŠ
15. novembra 2010 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka FF UPJŠ
6. novembra 2010 Reprezentačný bál UPJŠ v Košiciach
5. novembra 2010 Deň otvorených dverí UPJŠ na Filozofickej fakulte
26. októbra 2010 Prednáška Psychopathic disorders in young people (LF A FF UPJŠ Spolok lekárov v Košiciach)
21. októbra 2010 Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa UMB prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc.
14.- 15. októbra 2010 IV. medzinárodné filozofické sympózium Dejiny filozofie ako filozofický problém (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
14.- 15. októbra 2010 Konferencia Psychologia Cassoviensis 2010 (Katedra psychológie a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
8. októbra 2010 Vedecká konferencia Budovanie spoločnej cesty v sociálnej inklúzii (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v spolupráci s Regionálnym združením partnerstiev sociálnej inklúzie CESTA n. o.)
24. septembra 2010 Slávnostná promócia absolventov FF UPJŠ – medziodborových študijných programov a absolventov jednoodborových študijných programov, ktorí mali štátnice v auguste
20. septembra 2010 Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011 na UPJŠ v Košiciach, Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach
17. septembra 2010 Obhajoby dizertačných prác doktorandov Mgr. Ivany Urbančíkovej a PhDr. Bibiány Kováčovej Holevovej (študijný odbor:3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce)
16.- 17. septembra 2010 1. vedecká konferencia Košice a dejiny – dejiny Košíc (Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach)

 


Študuj na UPJŠ