Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2011/2012

4minút, 24sekúnd

 

26. – 28. augusta 2012 2. medzinárodná konferencia Univerzálie a typológia v slovotvorbe (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
3. júla 2012 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov
28. – 29. júna 2012 Vedecká konferencia Transformácia stredoeurópských miest v historickom vývoji (Košice, Miškolc, Opava a Krakov) od stredoveku do konca 18. storočia (Katedra histórie FF UPJŠ)
29. mája 2012 Seminár SAIA, Štipendiá 2013/2014
23. – 24. mája 2012 Medzinárodná odborná konferencia Psychológia práce a organizácie 2012 (Katedra psychológia FF UPJŠ)
15. – 16. mája 2012 Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry Filozofia 2012 (Univerzitná knižnica)
4. mája 2012 AHELO – projekt zameraný na hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania
27. apríla 2012 Jarný bál (Študentská rada FF UPJŠ a SoFFia)
25. apríla 2012 Stretnutie s rakúskou spisovateľkou Esther Strauss (Rakúska knižnica)
18. apríla 2012 Voľby do ŠRVŠ SR volených ŠČ AO UPJŠ
30. marca 2012 Verejná diskusia s J. E. Theodorom Sedgwickom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom USA v SR na tému „Aktuálne otázky súvisiace so zahraničnopolitickou a vnútropolitickou situáciou v USA“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci so SFPA, InfoUSA centrom v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a Veľvyslanectvom USA na Slovensku) 
29. marca 2012 Seminár SAIA – Štipendiá a granty 2012/2013
22. – 23. marca 2012 Konferencia Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín (Katedra histórie FF UPJŠ)
6. marca 2012 Debata s podpredsedom NR SR Róbertom Ficom na tému „Ľudské práva a ústava“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
21. februára 2012 Prednáška  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu na pôde našej univerzity
21. februára 2012 Debata s ministrom zahraničných vecí SR Mikulášom Dzurindom na tému „Hodnotová politika v kontexte krízy Eurozóny“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
20. februára 2012 Tlačová konferencia pri príležitosti 5. výročia FF UPJŠ v Košiciach
8. februára 2012 Seminár SAIA, Možnosti financovania jazykových, študijných a vedeckých mobilít
1. februára 2012 Začiatok realizácie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ:  Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT).
27. januára 2012 Medzinárodný seminár k 150. výročiu úmrtia P. J. Šafárika (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ )
5., 7., 8. decembra 2011 Kurz funkčno-štruktúrnej filológie (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ )
25. novembra 2011 Vedecká konferencia Košické dni sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom)
24. – 25. novembra 2011 Medzinárodný vedecký seminár Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti (Katedra histórie FF UPJŠ v spolupráci s Ministerstvom zahraničia SR)
11. novembra 2011 Deň otvorených dverí UPJŠ na Filozofickej fakulte, Dekanské voľno (do 12.30 hod.)
9. novembra 2011 Debata s košickým gréckokatolíckym eparchom J. E. Mons. Milanom Chauturom CSsR na tému „Vzťah cirkví a štátu“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
3. a 8. novembra 2011 Semináre SAIA ku štipendiám a študijným pobytom
3. – 4. novembra 2011 I. ročník Košických politologických dialógov, Sloboda – rovnosť – poriadok: Kam kráčaš demokracia (Katedra politológie FF UPJŠ)
31. októbra 2011 Rektorské voľno pri príležitosti Pamiatky zosnulých
24. októbra 2011
(10.00 hod. – 14.00 hod.)
Rektorské voľno pri príležitosti slávnostnej inaugurácie rektora UPJŠ
24. októbra 2011 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ, Doplňujúce voľby do AS UPJŠ
24. októbra 2011 Stretnutie s rakúskym spisovateľom Martin Leidenfrost – „Skúsenosti zo slovenských hraníc“ (Rakúska knižnica)
20. októbra 2011 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia FF UPJŠ
20. októbra 2011
(od 12.00 hod.)
Dekanské voľno študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie
19. októbra 2011 Debata s primátorom mesta Martin Mgr. Art. Andrejom Hrnčiarom na tému Mesto Martin – najtransparentnejšie mesto na Slovensku: Politika z dola (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
11. októbra 2011 2. vedecká konferencia Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku (Katedra histórie FF UPJŠ) 
10. októbra 2011 Pedagogický deň na FF UPJŠ
30. septembra 2011 Slávnostné promócie absolventov FF UPJŠ
27.- 28. septembra 2011 1. ročník konferencie Stretnutie mladých historikov: Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska (Katedra histórie FF UPJŠ)
27. septembra 2011 Seminár SAIA  – Mobility študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov, štipendia a granty 2012/13
26. septembra 2011 Začiatok výučby v zimnom semestri na FF UPJŠ
19. septembra 2011 Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012 na UPJŠ, Slávnostné otvorenie výučbových priestorov budovy Aristoteles FF UPJŠ, Rektorské voľno
8. septembra 2011 Prezentácia monografií (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
2. septembra 2011 Medzinárodný workshop Lekárska etika – kontext a perspektívy (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)

 


Študuj na UPJŠ