Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2013/2014

4minút, 15sekúnd

 

29. augusta – 2. septembra 2014 12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny ESSE 2014 (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
1. júla 2014 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov
28. mája 2014 Slávnostné odhalenie pamätnej tabule v budove Aristoteles
23. mája 2014 III. ročník Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov na tému „Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
29.- 30.  apríla 2014 14. medzinárodný festival dokumentárnych filmov „Jeden svet v regiónoch ´14“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
22. apríla 2014 Rektorské voľno
17. apríla 2014 Dekanské voľno
8. apríla 2014 Beseda s primátorom mesta Košice Richardom Rašim na tému „Rok 2013 ako nový historický medzník v dejinách mesta Košice a začiatok novej éry rozvoja moderného a perspektívneho, európskeho a tvorivého mesta“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
31. marca 2014 Beseda s Miroslavom Hajnošom na tému „Mladí a ich možnosti v Európskej únii“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
18. marca 2014 Diskusia „Verejnoprávnosť očami Václava Miku“ (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
5. marca 2014 Doplňujúce voľby do AS UPJŠ v Košiciach za FF
26. februára 2014 Seminár SAIA – Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2014!
20. februára 2014 Študentský ples Filozofickej fakulty UPJŠ
10. februára 2014 Odborná prednáška doc. PhDr. Oldřicha Matouška, CSc. na tému „Průvodci přechodem do dospělosti“ (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
7. februára 2014 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ
5.- 6. februára 2014 Medzinárodná vedecká konferencia Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
29. januára 2014 Seminár SAIA – Štipendiá a granty 2014/2015 pre doktorandov, postdoktorandov a VŠ pedagógov
23. januára 2014 Diskusný večer Ústavu pamäti národa – Spisovatelia v politike (Katedra histórie FF UPJŠ)
16. decembra 2013 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
2. decembra 2013 Debata s poslancom NR SR Jozefom Kollárom na tému Aktuálne problémy Eurozóny a Európskej únie (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
27. novembra 2013 Seminár SAIA – Štipendiá na postgraduálne štúdium 2014/15
22. novembra 2013 Vedecká konferencia Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami, 2. ročník Košických dní sociálnej práce (Katedra  sociálnej práce FF UPJŠ)
21.- 22. novembra 2013 III. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému „Politika v kultúre, kultúra v politike: Kam kráčaš demokracia“ (Katedra politológie FF UPJŠ a spoluorganizátori)
19. novembra 2013 Debata s Richardom Sulíkom na tému Euro, dane, Európska únia (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
12. novembra 2013 Debata s Jozefom Behýlom predsedom Národného inštitútu rozvoja práce a sociálnej komunikácie a občianskym kandidátom na prezidenta SR na tému 10 dôvodov prečo zmeniť volebný systém (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
12. novembra 2013 Seminár SAIA – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
6. novembra 2013 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ v Košiciach
31. októbra 2013 Dekanské voľno pre študentov a učiteľov FF UPJŠ
23.- 24. októbra 2013 Druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
23. októbra 2013 Informačný deň SAIA – štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí 2014/15
22. októbra 2013 Vedecký seminár Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie) ako súčasť 39. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov (Katedra histórie FF UPJŠ)
21. októbra 2013 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia FF UPJŠ
14. októbra 2013 Odborný seminár Občan a jeho možnosti v EÚ (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, portál EurActiv.sk a Katedra politológie FF UPJŠ)
14. októbra 2013 Informačný deň – testovanie TOEIC a TOEFL (Katredra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
4. októbra 2013 Deň otvorených dverí UPJŠ na Filozofickej fakulte, Dekanské voľno pre študentov dennej formy štúdia (do 12:30 hod.)
2. októbra 2013 Beseda s Miroslavom Lajčákom, ministrom zahraničných vecí (Katedra politológie FF UPJŠ)
28. septembra 2013 Slávnostné promócie absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov
19. septembra 2013 Seminár SAIA – Štipendiá pre diplomantov, doktorandov a postdoktorandov do Rakúska
16. septembra 2013 Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014 na UPJŠ v Košiciach. Slávnostné otvorenie výučbových priestorov budovy Sokrates.
12.- 13. septembra 2013 Medzinárodná konferencia Aplikovaná etika II. – kontext a perspektívy (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)

 


Študuj na UPJŠ