Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2016/2017

9minút, 17sekúnd

 

6. – 7. júla 2017 Medzinárodné filozofické sympózium Heidegger v Česku, Poľsku a na Slovensku (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
1. júla 2017 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov FF UPJŠ
29. júna – 1. júla 2017 Konferencia KAA FF UPJŠ – Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
26. júna 2017 Deň plný hier na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ a OZ Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka)
15. júna 2017 Slávnostné otvorenie konferencie Čierne na bielom a otvorenie výstavy Kaschauer Zeitung (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
13. júna 2017 Hosťovská prednáška českého historika a súčasného rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. „Zmatení jazyků: Historik v lingvistickém pekle“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
12. júna 2017 Prvé kolokvium Stredoeurópskej leibnizovskej spoločnosti pri KFaDF FF UPJŠ (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
5. júna 2017 Klub učiteľov anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach: prednáška Dr. Evy Lange pod názvom Rozvíjanie cudzojazyčných zručností prostredníctvom práce s textom (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
2. júna 2017 Diskusné podujatie Etický kódex zamestnanca UPJŠ v Košiciach (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
31. mája 2017 II. ročník interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? (Katedra histórie FF UPJŠ)
25. – 26. mája 2017 III. SAŠAP konferencia: Som psychológ – a čo teraz? (Katedra psychológie FF UPJŠ)
25. mája 2017 GLOBSEC City Talks Košice 2017 (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res publica)
17. mája 2017 Prednáška Marie Terezie a její nástupci na trůnu a výuka češtiny, prednášajúci: PhDr. Jiří Hasil, PhD., Ústav bohemistických studií FF UK Praha (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie)
11. – 12. mája 2017 Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov (Katedra politológie)
5. mája 2017 Prezentačná beseda zameraná na súčasnú slovenskú literatúru – hostia: Peter Balko, Peter Prokopec, Michal Habaj a Marek Vadas
3. mája 2017 Piknik s časopisom Univerzál
2. mája 2017 Erasmus oslavuje 30 rokov! Príďte nám porozprávať váš vlastný Erasmus príbeh (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. – 29. apríla 2017 Medzinárodný workshop zameraný na výskum derivačných sietí realizovaný vďaka VVGS PCOV grantu UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
26. apríla 2017 Prednášky z praxe pokračujú – prednáška so zástupcami firmy Lionbridge na tému Kontrola kvality v odbornom preklade (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. apríla 2017 Krst knihy VADEMECUM SOCIÁLNEJ PRÁCE (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
19. apríla 2017 Prednášky z praxe pokračujú – prednáška so zástupcami firmy SDL Trados (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
11. – 12. apríla 2017 Cyklus prednášok doc. Dr. phil. Jakuba Máchu, Ph.D. (Katedra filozofie a dejín filozofie)
11. apríla 2017 Alumni club KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
11. apríla 2017 Zhromaždenie Akademickej obce FF UPJŠ v Košiciach
6. apríla 2017 Martha Mendoza: Ako vyzerajú dnešní otroci?, prednáška nositeľky Pulitzerovej ceny (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
3. apríla 2017 Verejné prezentácie bakalárskych prác študentov 1. ročníka magisterského štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky: Poďte sa pozrieť na práce svojich spolužiakov (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
29. marca 2017 Prednášky z praxe – prekladatelia pre prekladateľov: Doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. na tému Básnický preklad ako výzva (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
28. marca 2017 Prednáška profesora Johna Marenbona z University of Cambridgena na tému Prečo nemožno porozumieť dejinám Západnej filozofie bez štúdia stredovekej filozofie (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
28. marca 2017 Interview Day – Pracovné pohovory na fakulte (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. marca 2017 Beseda s europoslancami – Budúcnosť Európskej únie (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
23. marca 2017 Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
22. marca 2017 Workshop pre študentov VŠ – Pracovný pohovor v malíčku (Katedra politológie FF UPJŠ)
22. marca 2017 Prednáška experta na bezpečnostnú politiku a autora knihy American Defense Policy profesora Schuyler Foerstera na tému NATO and European Security (Katedra anglistiky a amerikanistiky a Katedra politológie FF UPJŠ)
8. marca 2017 MDŽ 2017 Ženy sa čítajú… (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Katedra politológie FF UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
6. – 9. marca 2017 MDŽ 2017 – je to o nás (odborné prednášky) (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Katedra politológie FF UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. februára 2017 Prednáška prof. PhDr. Miloša Zelenku, DrSc., na tému Světová komparatistika 20. století – problémy a výzkumné okruhy (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. februára 2017 Workshop Základy grafológie: Písmo – zrkadlo duše (Košická pobočka Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie – SAŠAP)
16. februára 2017 Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (ZŠ a SŠ Košického kraja) (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
15. februára 2017 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku (ZŠ a SŠ Košického kraja) (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
10. februára 2017 Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte
8. a 9. februára 2017 Filozofická fakulta sa prezentovala na výstave pomaturitného a celoživotného vzdelávania Kam na vysokú (8. februára v Prešove a 9. februára v Košiciach)
23. januára 2017 Úvodné stretnutie Klubu učiteľov anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach
12. decembra 2016 Premiéra filmu Vraždy v literatúre (Od staroveku po realizmus) (študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. decembra 2016 Tlačová beseda Katedry psychológie – prezentácia prvých výsledkov výskumu v rámci projektu Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách (Katedra psychológie FF UPJŠ)
7. decembra 2016 Prezentácia knihy SLOVENSKO A SVÄTÁ STOLICA v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989) (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. decembra 2016 Prednáška na tému Ruské hľadanie identity – prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Katedra politológie FF UPJŠ)
30. novembra – 9. decembra 2016 Predvianočná charitatívna zbierka Študentskej rady FF UPJŠ určená pre detských pacientov na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
30. novembra 2016 Moderovaná diskusia s prekladateľkami svetového bestselleru Game of Thrones (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
29. novembra 2016 Poďte sa s nami pozrieť na to, ako sa študuje na amerických univerzitách! – prednáška venovaná možnostiam štúdia na amerických univerzitách podporovaných Fulbrightovou komisiou v SR (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
28. – 30. novembra 2016 Predstavenia študentského divadla pri Katedre germanistiky – Liebelei. (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
28. novembra 2016 Workshop – Praktické aplikácie psychologických metód vo výbere zamestnancov (Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie)
25. novembra 2016 5. ročník Košických dní sociálnej práce, vedecká konferencia na tému „Význam a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci a spoločnosti“ (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
24. – 25. novembra 2016 VI. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia „Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
24. novembra 2016 Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“ (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
24. novembra 2016 Konferencia „Cena víťazstva“ (o problematike násilného odvlečenia občanov ČSR do ZSSR v rokoch 1944 – 1945) (Katedra politológie FF UPJŠ)
23. novembra 2016 Projekt Prednášky z praxe pokračuje – tentoraz na tému „Tlmočník: sprostredkovateľ (medzikultúrnej i medziľudskej) komunikácie, (tajný) agent, eskamotér – iluzionista, …držiteľ dáždnika, bodyguard“ prednáša tlmočníčka a prekladateľka Mgr. Martina Kurtyová-Jadlovská (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. novembra 2016 Projekt I Think For Myself – interaktívna prezentácia spojená s diskusiou na tému Ako sa vymýšľajú „pravdivé“ správy na internete (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. novembra 2016 Prednáška prof. Dr. Georga Milbradta na tému Nemecký model sociálne spravodlivého trhového hospodárstva a politika postavená na pravidlách (Katedra politológie FF UPJŠ)
14. – 15. novembra 2016 Vedecká konferencia historikov a politológov „Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí“. (Katedra histórie a Katedra politológie FF UPJŠ)
9. novembra 2016 Voľby do AS UPJŠ v Košiciach na FF UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019
Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019
8. novembra 2016 Kariérny deň na Filozofickej fakulte (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
3. novembra 2016 Šach o piatej. Šach pre všetkých študentov, zamestnancov a priateľov UPJŠ v Košiciach. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
27. októbra 2016 Prednáška nositeľky Pulitzerovej ceny Deborah Nelson
25. – 26. októbra 2016 Medzinárodná vedecká konferencia Text v kontextoch (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
19. – 21. októbra 2016 Filmový festival Taiwanských filmov a medzinárodná konferencia na tému „Demokracia a Taiwan“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
19. októbra 2016 Prezentácia o možnostiach získania štipendií francúzskej vlády
18. októbra 2016 Workshopy pre študentov Katedry histórie: Fakty, interpretácie, pamäť. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku. (Katedra histórie FF UPJŠ)
13. októbra 2016 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
11. – 13. októbra 2016 Filozofická fakulta na veľtrhu štúdia a kariéry „Akadémia & Vapac“, ktorý sa konal v priestoroch bratislavskej AEGON arény
12. októbra 2016 Vedecká konferencia STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV (VI.) – Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? (Katedra histórie FF UPJŠ)
11. októbra 2016 Štvrté celoslovenské pracovné stretnutie vedúcich katedier histórie na pôde FF UPJŠ v Košiciach (Katedra histórie FF UPJŠ)
7. októbra 2016 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach, Rektorské voľno (do 12:00)
1. októbra 2016 Slávnostné promócie absolventov Filozofickej fakulty
19. septembra 2016 Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na UPJŠ v Košiciach, Slávnostné otvorenie novozrekonštruovanej budovy Platón
12. – 13. septembra 2016 Medzinárodná vedecká konferencia Výchova a vzdelávanie 2016: Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)

Študuj na UPJŠ