Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2017/2018

9minút, 49sekúnd

 

20. augusta 2018 Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko – diskusia k 50. výročiu okupácie Československa (Katedra histórie FF UPJŠ)
21. júla 2018 Mesiac autorského čítania – Marián Milčák: Smerovať k dobru (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. – 13. júla 2018 Ars Šafarikiana 2018 – celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe vysokoškolákov (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
2. júla 2018 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
27. – 30. júna 2018 Konferencia Slovotvorné teórie III & Typológia a univerzálie v slovotvorbe IV. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
23. – 24. mája 2018 Konferencia Psychológia práce a organizácie 2018 (Katedra psychológie FF UPJŠ)
21. mája 2018 Prednáška na tému How music works? The physical reality of sounds (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
17. – 18. mája 2018 Vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov, organizovaná v rámci VII. ročníka Košických politologických dialógov, na tému: Zlomové osmičky (Katedra politológie FF UPJŠ)
16. mája 2018 Noc literatúry 2018 – ukážky z kníh súčasných európskych autorov prečítajú osobnosti kultúrneho života Košíc, medzi nimi aj literárna vedkyňa Mgr. Markéta Andričíková, PhD. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
11. mája 2018 Prednáškové turné docenta Tomáša Hoskovca (ČR) – seminár Štruktúrny rozbor Máchovho Mája (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
10. mája 2018 Prednáškové turné docenta Tomáša Hoskovca (ČR) – verejná univerzitná prednáška s názvom Štrukturalizmus ako metodológia (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
9. – 10. mája 2018 Politologický trip 2018: Budapešť (Katedra politológie FF UPJŠ)
9. mája 2018 Prednáškové turné docenta Tomáša Hoskovca (ČR) – osvetová prednáška k 100. výročiu vzniku ČSR s názvom Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
23. apríla 2018 Diskusia s Ing. Milanom Kurucom: Komu vyhovujú nízke mzdy? (Katedra politológie FF UPJŠ)
20. apríla 2018 Workshop pre deti z detských domovov – Ako dobre poznáš SR? & Politologický svet: buď sám sebou! (Katedra politológie FF UPJŠ)
17. apríla 2018 Global Learning: Rozvojová spolupráca
Stretnutie s Jakubom Šimkom: Čo môže Slovensko ponúknuť svetu a svet Slovensku (Katedra politológie FF UPJŠ)
16. apríla 2018 Diskusia so štátnym tajomníkom MO SR Róbertom Ondrejcsákom: Súčasný vývoj v oblasti obrany a bezpečnosti v kontexte EÚ a NATO (Katedra politológie FF UPJŠ)
12. apríla 2018 Pracovný veľtrh Študenti – podniky – univerzity (participovala UPJŠ v Košiciach)
28. marca 2018 Verejná diskusia Demokratizačné procesy a krízy demokracie: Slovensko 1918 – 2018 (Katedra histórie FF UPJŠ)
26. marca 2018 Zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Dekanské voľno od 13.00 do 17.00 hod.
22. marca 2018 Krajské kolo dejepisnej olympiády pre ZŠ a SŠ Košického kraja (Katedra histórie FF UPJŠ)
14. marca 2018 urbanHIST kolokvium a prednáška – The Other Half of Europe II (Katedra histórie FF UPJŠ)
7. marca 2018 Ženy sa čítajú… Podujatie v rámci cyklu aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a 100. výročia volebného práva žien. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedra aplikovanej etiky, Katedra politológie a Katedra psychológie FF UPJŠ)
5. – 9. marca 2018 MDŽ 2018 – je to o nás. Odborné prednášky pri príležitosti sviatku žien a 100. výročia volebného práva žien. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedra aplikovanej etiky, Katedra politológie, Katedra psychológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
22. februára 2018 Poďme si porozprávať príbeh – tvorivá dielňa dramatickej výchovy a storytellingu s Martinou Jánošíkovou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
22. februára 2018 Počujem, čo si myslíš! – popularizačno-náučný deň medzinárodného výskumného laboratória LICOLAB FF UPJŠ v Košiciach (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. februára 2018 Bude reč o knihách aj o filme – stretnutie s Monikou Kompaníkovou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
16. februára 2018 Ples Filozofickej fakulty (ŠR FF UPJŠ)
15. februára 2018 Filozoom #9: „Koniec postmoderny“ v dielach Michela Houellebecqa (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
15. februára 2018 Unikátne prednášky troch európskych lingvistov (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a SKASE)
14. februára 2018 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ Košického kraja (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
13. februára 2018 Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ Košického kraja (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
9. februára 2018 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
7. februára 2018 Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre pre ZŠ a SŠ Košického kraja (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
31. januára – 2. februára 2018 Medzinárodná vedecká konferencia Stredná a východná Európa po prvej svetovej vojne (partner Katedra histórie FF UPJŠ)
18. januára 2018 Prednáškové kolokvium (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
15. januára 2018 Informačný seminár Spoločenské a behaviorálne, humanitné, pedagogické a historické vedy v H2020 – programové obdobie 2018 – 2020
18. decembra 2017 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
14. decembra 2017 Ples Katedry politológie (Katedra politológie FF UPJŠ)
13. decembra 2017 Kúzlo zvukov – vedecký seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa slovenskej logopédie doc. PhDr. Jozefa Lišku, CSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
11. decembra 2017 Štipendiá francúzskej vlády (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
8. decembra 2017 Premeny sociálnej práce v čase – vedecká konferencia v rámci 6. ročníka Košických dní sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
7. decembra 2017 Ples historikov (Katedra histórie FF UPJŠ)
6. decembra 2017 Mikulášska nádielka
4.- 14. decembra 2017 Predvianočná dobročinná zbierka pre psíkov z košického útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ a ŠR FF UPJŠ)
4. decembra 2017 Workshop Profesijné kompetencie budúceho pedagóga (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
1., 8. decembra 2017 Prezentácie študentov britských a amerických štúdií: Súčasná americká literatúra a jej etnická rôznorodosť (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
30. novembra 2017 Workshop Ako funguje nadnárodná spoločnosť (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
29. novembra 2017 Prednáška Petra A. Dolinu, MBA, výkonného riaditeľa spoločnosti AffinityAnalytics, na tému: Build Your Dream: A Slovak-American Experience (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
23.- 24. novembra 2017 VII. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia Občianska spoločnosť: Kam kráčaš demokracia (Katedra politológie FF UPJŠ)
23. novembra 2017 Prezentácia knihy germanistu Jozefa Tancera: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave. 
22. novembra 2017 Košická talkshow Milana Kolcuna Zašlé časy – hostka PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.
22. novembra 2017 Talkshow „Google Digitálna garáž“ – Rozbaľ si svoju kreativitu
21.- 22. novembra 2017 Workshop Angličtina pre štúdium a prácu v akademickom prostredí (Centrum jazykovej prípravy FF UPJŠ)
21. novembra 2017 Erasmus+ informačný seminár pre študentov UPJŠ
20. novembra 2017 Etnicita a médiá – workshop pre študentov histórie a politológie (Katedra histórie a Katedra politológie FF UPJŠ)
15. novembra 2017 Základy online marketingu – prednáška v rámci projektu „Google Digitálna garáž“ (Filozofická fakulta UPJŠ je jeho oficiálnym partnerom)
15. novembra 2017 Stretnutie študentov s dekankou Filozofickej fakulty UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva
14. novembra 2017 Ars Nova – Literárno-hudobný večer básnika a pedagóga PhDr. Jozefa Puchalu, PhD.
14. novembra 2017 Prednáška veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska jeho excelencie Andrewa Gartha: Brexit and the Future of the UK—EU Relations (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
13. novembra 2017 Prednáška spoločnosti Moravia v rámci cyklu Prednášky z praxe: Na ceste k lokalizácii (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ) 
13. novembra 2017 Prednáška amerického veľvyslanca jeho excelencie Adama Sterlinga: Slovensko-americké vzťahy: spoločné sociálne hodnoty a spoločná história (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
10. novembra 2017 Panelová diskusia a pracovný workshop Vzdelávanie pre udržateľnosť (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
8. novembra 2017 Komunikácia a jej rozmanité podoby – cyklus popularizačných interaktívnych prednášok a filmov v rámci podujatia TVaT na Slovensku 2017 (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. novembra 2017 Otvorenie výstavy a prednáška prof. Eduarda Nižňanského: Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku (Katedra histórie FF UPJŠ)
7. novembra 2017 Bez cenzúry – filmy, seriály a reklamy o ženách, mužoch a násilí. Podujatie v rámci kampane proti sexuálnemu násiliu.
25.- 26. októbra 2017 Prednášky vedkyne z Bulharska – Doc. Daniela Konstantinová, PhD., z Univerzity svätých Cyrila a Metoda vo Velikom Trnove (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
25. októbra 2017 Career Day na Filozofickej fakulte UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
25. októbra 2017 Stretnutie mladých historikov VII. Prehodnotené dejiny: historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť (Katedra histórie FF UPJŠ)
24. októbra 2017 Halloween Movie Night – Psychokino: The Babadook (ŠR FF UPJŠ a SAŠAP)
24. októbra 2017 Tvorivá čitateľská dielňa pre pedagógov a knihovníkov s Mgr. Markétou Andričíkovou, PhD. Ako vyzerá priateľstvo?
24. októbra 2017 Workshop Memory in Urban Space: Possibilities and Limits of Comparative Research (Katedra histórie FF UPJŠ)
19.- 20. októbra 2017 Interdisciplinárna konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií (Katedra psychológie FF UPJŠ)
19. októbra 2017 Diskusia o knihách  Vďaka knihe s M. Andričíkovou a A. Krausom
19. októbra 2017 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
19. októbra 2017 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
11.- 12. októbra 2017 Jazykovo-literárna párty – prednášky jazykovedcov z Ostravskej univerzity (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
5., 7. októbra 2017 Poetry Quartet (aj) s Mariánom Andričíkom – zážitkové autorské čítanie a diskusiu s domácimi aj zahraničnými básnikmi, prekladateľmi a literárnymi vedcami
6. októbra 2017 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach
30. septembra 2017 Slávnostné promócie absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov
29. septembra 2017 Noc výskumníkov Katedra histórie FF UPJŠ, Katedra psychológie FF UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ
28. septembra 2017 Odborný seminár o výsledkoch výskumu rizikového správania a migrácie vysokoškolských študentov s názvom Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov: Národný a medzinárodný rozmer (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
26. septembra 2017 Politologické ražniči tradičné otváracie podujatie zimného semestra (Katedra politológie FF UPJŠ)
22. septembra 2017 Vedecká konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II (Katedra klasickej filológie FF UPJŠ)
20. septembra 2017 Vedecká konferencia Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach (Katedra histórie FF UPJŠ)
19.- 20. septembra 2017 Prednášky literárnych vedkýň z Talianska
18. septembra 2017 Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na UPJŠ v Košiciach

Študuj na UPJŠ