Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2019/2020

4minút, 12sekúnd
25. februára 2020 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
21. februára 2020 Workshop pre prekladateľov: Keď prekladateľ „umýva s vodou“ (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
20. februára 2020 Prednáška Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavla Odaloša, CSc.: Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. februára 2020 Informačné stretnutie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
13. februára 2020 Krajské kolo predmetovej olympiády – slovenčina (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
12. februára 2020 Krajské kolo predmetovej olympiády – angličtina (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
11. februára 2020 Krajské kolo predmetovej olympiády – nemčina (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
7. februára 2020 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
6. februára 2020 Krajské kolo predmetovej olympiády – Ľudské práva
25. januára 2020 Ples Filozofickej fakulty UPJŠ
17. decembra 2019 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
11. – 12. decembra 2019 urbanHIST – séria odborných prednášok dr. Petra Roubala
9. – 13. decembra 2019 Kariérny a klubový týždeň Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
4. decembra 2019 Mikulášska nádielka 2019
2. decembra 2019 Aj Ty môžeš pomôcť – zbierka pre chlpáčov bez domova (Študentská rada FF UPJŠ)
29. novembra 2019 8. ročník Košických dní sociálnej práce: Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
26. novembra 2019 Seminár Translating Slovak Poetry: Achievements, Problems, Perspectives (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
26. novembra 2019 urbanHIST webinár Život po Ph.D. – Možnosti financovania výskumu
21. – 22. novembra 2019 IX. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia „1989 – 2019: Kam kráčaš demokracia“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
21. novembra 2019 Podujatie KAA FF UPJŠ: 30 rokov od pádu komunizmu (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UJŠ)
20. novembra 2019 Prednáška InstaSchool Vol. 3 (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
19. – 20. novembra 2019 Prednášky docenta Jana Vorla z Ostravskej univerzity (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
19. novembra 2019 Dnes nás učia, v ’89 boli študentmi: rozhovory o nehe, moci a politike
19. novembra 2019 Interaktívna výstava Svätá Alžbeta Uhorská: Sila dobrých skutkov (Katedra histórie FF UPJŠ)
19. novembra 2019 Deň košických študentov, Rektorské voľno od 12:00 hod.
14. novembra 2019 Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach (na volebné obdobie 2019 – 2021)
13. novembra 2019 Dlh Novembru diskusiu k 30. výročiu Nežnej revolúcie moderuje prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ)
13. novembra 2019 Prezentácia: Štúdium vo Francúzsku (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UJŠ)
6. a 8. novembra 2019 Interaktívna prednáška a seminár: Slovenský národný korpus – vyhľadávacie nástroje a práca s korpusovými databázami (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
7. novembra 2019 Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu – prednáška PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
6. – 7. novembra 2019 Nežne aj prísne o literatúre (a živote) – podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky 2019 (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
29. – 30. októbra 2019 Budovanie demokracie učením o minulosti – medzinárodné kolokvium a workshop (Katedra histórie FF UPJŠ)
16. – 17. októbra 2019 Ako sa píšu dejiny? Stretnutie mladých historikov IX (Katedra histórie FF UPJŠ)
14. októbra 2019 R. Ondrejcsák: Súčasný vývoj medzinárodnej bezpečnosti v NATO a EÚ – beseda so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR (Katedra politológie FF UPJŠ)
11. októbra 2019 Workshop Expresívne techniky I. (Katedra psychológie FF UPJŠ)
10. októbra 2019 Výstava a súbor prednášok pri príležitosti Dňa duševného zdravia Mňa sa to netýka (Katedra psychológie FF UPJŠ)
9. – 10. októbra 2019 Medzinárodná konferencia Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti (Katedra aplikovanej etiky a Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
8. októbra 2019 Voľby zástupcu študentov UPJŠ do ŠRVŠ SR
8. októbra 2019 Moderovaná diskusia Výmenné programy v USA a ich absolventi (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UJŠ)
4. októbra 2019 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach
28. septembra 2019 Slávnostné promócie absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov
27. septembra 2019 Simulácia európskeho parlamentu na FF UPJŠ
25. septembra 2019 Stretnutie zástupcov vedenia a študijného oddelenia s ukrajinskými študentmi
24. – 25. septembra 2019 Vedecký seminár Slavoj Žižek a kritika ideológie (Katedra politológie FF UPJŠ)
19. – 20. septembra 2019 Medzinárodná vedecká konferencia Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po II. svetovej vojne (Katedra histórie FF UPJŠ)
18. septembra 2019 Európsky deň jazykov
18. septembra 2019 Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020, 60. výročie vzniku UPJŠ v Košiciach, Rektorské voľno
13. septembra 2019 Komentované prehliadky budovy Platón: Klinika doktora Frankensteina (Katedra histórie FF UPJŠ)

Študuj na UPJŠ