Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2022/2023

7minút, 20sekúnd
1. júla 2023 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
15. júna 2023 Jazyk, rovnosť, sloboda: Prečo by sme (ne)mali používať rodovo citlivý jazyk? Diskusia o rodovo inkluzívnom jazyku ako o jednom z aspektov problematiky rodovej rovnosti. Diskutujúca z FF UPJŠ v Košiciach: doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Katedra filozofie FF UPJŠ
13. júna 2023 Filozofické kolokvium, Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy (Katedra filozofie FF UPJŠ)
8. – 9. júna 2023 Medzinárodná konferencia: Psychológia práce a organizácie 2023 (Katedra psychológie FF UPJŠ)
31. mája 2023 Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Profesijná reflexia v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
29. – 30. mája 2023 Filozofické kolokvium, Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy (Katedra filozofie FF UPJŠ)
19. mája 2023 Druhá šanca pre Slovensko. Diskusia pri príležitosti 30. výročia SR, hostia: prof. Štefan Šutaj a doc. Fedor Gál. (Katedra histórie FF UPJŠ)
19. mája 2023 Košické politologické dialógy 2023. Firewall demokracie. Medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov. (Katedra politológie FF UPJŠ)
17. mája 2023 Noc literatúry 2023 v Košiciach. Z knihy Dosť bolo o láske (Hervé de Tellier) čítala literárna vedkyňa doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ.
15. – 17. mája 2023 Kariérny a klubový týždeň KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. mája 2023 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ v Košiciach
11. mája 2023 Konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. F. Uličného, ktorý prispel k vzniku KH FF UPJŠ: Historik, archivár a univ. prof. Ferdinand Uličný 90 (Katedra histórie FF UPJŠ)
10. – 11. mája 2023 Filozofia v živote, život vo filozofii – II. ročník Košických filozofických dní (Katedra filozofie FF UPJŠ)
3. mája 2023 Prednáška a prekladateľský workshop prof. PhDr. Jána Zambora, CSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
3. mája 2023 Demjanjukova aféra a jej miesto v historickej pamäti Izraela – hosťovská prednáška Dr. Tamira Hoda (Katedra histórie FF UPJŠ)
20. apríla 2023 Čítame sa navzájom – spoločné podujatie Filozofickej fakulty UPJŠ a Rádia Regina Východ pri príležitosti 96. výročia rozhlasového vysielania z Košíc
20. apríla 2023 Ľudia Ukrajiny – diskusia s autormi knihy B. Ondrášikom a M. Burzom (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. apríla 2023 Tvorivé stretnutie s Monikou Kompaníkovou a Martinou Jánošíkovou – beseda, tvorivá dielňa a premietanie filmu Piata loď (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
4. apríla 2023 Aj ty môžeš byť kameraman/-ka – workshop s UniTV. Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
3. apríla 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – dejepis (Katedra histórie FF UPJŠ)
30. marca 2023 Filozofia vo filme. Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
28. marca 2023 Workshop – Etika umelej inteligencie v praxi (Katedra filozofie FF UPJŠ)
27. marca 2023 Prezentácia projektu Maďarskí Rómovia v období 2. svetovej vojny (Katedra histórie FF UPJŠ)
21. – 23. marca 2023 Stretnutie medzinárodného konzorcia vedecko-výskumného projektu IMPRESA na FF UPJŠ (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
21. marca 2023 Verejná prezentácia publikácie Obrázky z prvorepublikových Košíc: školstvo 1918 – 1938. (Katedra histórie FF UPJŠ)
20. marca 2023 V slovenskom znení… – workshop prekladu znelky legendárnych Addamsovcov. Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
20. marca 2023 Voľba kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (funkčné obdobie rokov 2023 – 2027)
7. marca 2023 Podpíš sa pod Univerzál! Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
2. marca 2023 Film v skratke. Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
1. marca 2023 Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 sa na Filozofickej fakulte UPJŠ
24. februára 2023 A čo potom? Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
23. februára 2023 Ples Filozofickej fakulty UPJŠ
16. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – angličtina (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
15. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – nemčina (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
10. februára 2023 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Workshop (nielen) pre cvičných učiteľov: (Cvičný) učiteľ – mentor? (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
10. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – slovenčina (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
9. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – ľudské práva (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
6. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – francúzština (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. januára a 3. februára 2023 Séria prednášok na európske témy pre stredoškolákov (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. – 15. decembra 2022 Kariérny a klubový týždeň KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. decembra 2022 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
12. decembra 2022 Online medzinárodné vedecké kolokvium Ľudová rozprávka v súvislostiach (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
7. decembra 2022 Mikulášska nádielka (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
5. decembra 2022 Zhromaždenie Akademickej obce FF UPJŠ v Košiciach
1. decembra 2022 Voľby do AS FF UPJŠ
30. novembra – 1. decembra 2022 XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
28. novembra a 1. decembra 2022 Týždeň verejných nahrávok (Slovenský rozhlas v spolupráci s Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedrou filozofie FF UPJŠ)
28. – 29. novembra 2022 Medzinárodné filozofické sympózium – Začiatok konca, alebo koniec začiatku metafyziky? (Katedra filozofie FF UPJŠ)
25. novembra 2022 Online prednáška v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244 „Koncepty a obrazy strednej Európy v súradniciach osvietenskej a romantickej literatúry a kultúry“, prednáša: prof. PhDr. Peter Káša, CSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
25. novembra 2022 Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien – vedecká konferencia v rámci 10. ročníka Košických dní sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
15. novembra 2022 Česko-slovenský strukturalismus známý i neznámý, prednáša: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
10. novembra 2022 Diskusia s Ľudovítom Ódorom (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
9. novembra 2022 Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia
8. novembra 2022 Simulácia európskeho parlamentu vo francúzštine (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
7. novembra 2022 Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky: Budú hovoriť dobre – prednáška a premietanie filmu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
3. novembra 2022 Košické politologické dialógy: vedecká konferencia „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu“ – TGM. (Katedra politológie FF UPJŠ)
21. októbra 2022 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach/Dekanské voľno
21. októbra 2022 Virtual visit to the Directorate-General for translation (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
19. – 21. októbra 2022 Medzinárodná konferencia Etické teórie – neetická prax (spoluorganizátor Katedra filozofie FF UPJŠ)
19. októbra 2022 Doplňujúce voľby na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach do študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023
18. októbra 2022 Prednáška Dr. Gabriela P. Hunčagu: Stredoveká univerzita ako vzdelávacia inovácia (Katedra histórie FF UPJŠ)
12. októbra 2022 Stretnutie mladých historikov XII: Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. októbra 2022 Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Etika v práci vysokoškolského učiteľa (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
26. septembra 2022 Pani Heather Anderson, americká cestovateľka a držiteľka prestížneho ocenenia National Geographic Adventurer z roku 2019, navštívila Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
19. septembra 2022 Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
9. septembra 2022 Otvorenie výstavy Nad rámec povinností, ktorou si organizátori pripomenú Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (Katedra histórie FF UPJŠ)

Študuj na UPJŠ