Prejsť na obsah

Na Globsec City Talks v Košiciach tlmočili študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ

1minút, 48sekúnd

Dňa 14. apríla 2016 sa v priestoroch Kasární/Kulturpark v Košiciach uskutočnila séria diskusií pre verejnosť pod názvom Globsec City Talks Košice, ktoré boli sprievodným podujatím 11. ročníka medzinárodnej konferencie Globsec. Podujatie organizačne zastrešila medzinárodná konferencia Globsec v spolupráci s Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach, OZ Res Publica, Mestom Košice a ďalšími partnermi.
     Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na tomto podujatí zabezpečovala simultánne tlmočenie. Medzi slovenským a anglickým jazykom naživo simultánne tlmočili, v rámci svojej tlmočníckej praxe, budúci konferenční tlmočníci, v súčasnosti študenti 1. ročníka magisterského študijného programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonómiu: Bc. Patrícia Miháliková, Bc. Zuzana Eperješiová, Bc. Barbora Liptáková a Bc. Lukáš Motičák. Študenti sa pod vedením svojich vyučujúcich – PhDr. Štefana Franka, PhD., Mgr. Ester Demjanovej a PhDr. Slávky Janigovej, PhD. – na túto akciu poctivo a zodpovedne pripravili, terminologicky aj praktickou prípravou na tlmočenie v katedrovom tlmočníckom laboratóriu, a výborne ju zvládli.
     Predmetom tlmočenia boli panelové diskusie, na ktorých sa zúčastnili vojnoví korešpondenti a predstavitelia ukrajinskej a ruskej akademickej obce, ktorí sa vyjadrovali k aktuálnym geopolitickým otázkam, najmä so zameraním na súčasné rusko-ukrajinské vzťahy. Toto podujatie bolo jedných z mnohých, na ktorých Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v tomto akademickom roku úspešne stážovala so svojimi šikovnými študentmi tlmočníctva a prekladateľstva.
     Na podujatiach tohto typu Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach zabezpečuje aj tlmočnícku techniku, vrátene prenosnej tlmočníckej kabíny, a aj v tomto prípade celú akciu po technickej stránke vynikajúco zvládli naši kolegovia Ing. Tomáš Polák a Ing. Marek Sekerák.

PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ