Prejsť na obsah

Medzinárodný leibnizovský kongres na Université de Montréal v Kanade

0minút, 40sekúnd

 

Najnovšie vedeckovýskumné výsledky v oblasti filozofie G. W. Leibniza a leibnizianizmu boli 11. – 14. októbra 2018 prezentované na Medzinárodnom leibnizovskom kongrese, ktorý na Université de Montréal v Kanade spoluorganizovala Leibniz Society of North America – LSNA (USA) a Société d´études leibniziennes de langue française – SELLF (FR). Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach na tomto podujatí aktívne zastupoval Martin Škára z Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, ktorý je zároveň členom poslednej menovanej spoločnosti na parížskej Sorbonne. Súčasťou podujatia boli aj vzájomné valné zhromaždenia menovaných spoločnosti, na ktorých bol jednoznačne formulovaný ich záujem o výskumnú spoluprácu so Stredoeurópskou leibnizovskou spoločnosťou – SLS – pri KFaDF FF UPJŠ.

Text a foto: Martin Škára


Študuj na UPJŠ