UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Útvar pre medzinárodné vzťahy

Dekanát FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice
 

doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

e-mail: renata.panocova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7133
Mobilný tel.: +421 917 717 319

Bc. Oľga Gállová

Referentka pre:

  • rozvoj medzinárodných vzťahov
  • podporu vedeckovýskumnej činnosti

e-mail: olga.gallova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7129

Bc. Natália Bačová

Referentka pre:

  • rozvoj medzinárodných vzťahov
  • podporu vedeckovýskumnej činnosti

e-mail: natalia.bacova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7138

Posledná aktualizácia: 26.11.2021