Prejsť na obsah

Študentská rada kvality FF UPJŠ v Košiciach

0minút, 33sekúnd

Študentská rada kvality FF UPJŠ v Košiciach (ŠRK) je zriadená za účelom plnenia strategických cieľov obsiahnutých v Dlhodobom zámere rozvoja Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2020 až 2025, osobitne strategického cieľa č. 4.3.: Poskytovanie kvalitného vzdelania na udržateľné kariérne uplatnenie, rozvoj pedagogických, sociálno-osobnostných, občianskych, jazykových a digitálnych zručností.

Predsedníčka ŠRK:
Bc. Katarína Jurčová, študijný program učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry

Členovia ŠRK:
Mgr. Silvia Caisová, študijný program dejiny filozofie
Mgr. Miriama Filčáková, študijný program slovenské dejiny
Ema Gromovská, študijný program psychológia


Študuj na UPJŠ