UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium

Dekanát FF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 59 Košice
 

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

e-mail: marian.andricik@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7189
Mobilný tel.: +421 918 923 063

Mgr. Gabriela Onušková

Referentka pre:

  • vedu, výskum, kvalifikačný rast a doktorandské štúdium

e-mail: gabriela.onuskova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7116

Posledná aktualizácia: 30.11.2021