UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Podujatia

POZVÁNKA na predvianočné stretnutie zamestnancov

Dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a predsedníčka ZO OZ PŠaV na UPJŠ LF RNDr. Helena Mičková, PhD. Vás pozývajú na predvianočné stretnutie zamestnancov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 o 16.30 h. v Dome umenia v Košiciach...

Medici pripravili osvetový Týždeň WAW:

Informácie o víruse HIV a ochorení AIDS poskytovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v pondelok 2. decembra 2019 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS svojim kolegom na všetkých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež na Technickej univerzite Košice a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie...