UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

LF UPJŠ nepodceňuje riziko šírenia koronavírusu


    Ako preventívne opatrenie na zabránenie šírenia nového koronavírusu Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zvýšila hygienický štandard upratovania a na frekventovaných miestach bolo umiestnené väčšie množstvo dávkovačov na dezinfekčné prostriedky. Popoludní v piatok 6. marca 2020 sa realizovala dezinfekcia auly a posluchární zabezpečená špeciálnou firmou a po skončení pracovného času boli takto veľkoplošne dezinfikované aj všetky chodby, vestibuly a ďalšie priestory s veľkým pohybom osôb ako študijné oddelenie a dekanát.
    „U našich študentov sa stretávame s rôznymi reakciami v súvislosti s koronavírusom – väčšina z nich je pokojná, keďže u mladšej generácie je úmrtnosť na tento koronavírus minimálna,  no zaznamenali sme pochopiteľne aj isté obavy. Všetkým študentom a zamestnancom odporúčame starostlivo zvážiť v tomto období všetky cesty do zahraničia, a to nielen pracovné, ale aj súkromné, a obozretnosť pri prípadnom príchode z krajín s potvrdeným výskytom vírusu. Zabezpečili sme zvýšené čistenie priestorov i možnosti individuálnej dezinfekcie rúk pre našich študentov a zamestnancov. Ďalšie opatrenia zo strany Lekárskej fakulty UPJŠ budú aktuálne v závislosti na vývoji situácie,“ hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

 

Tlačová správa
Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19
Statement of the UPJŠ in Košice on Coronavirus COVID -19 Infection

 


Posledná aktualizácia: 08.03.2020