UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Opatrenia UPJŠ v Košiciach v súvislosti s infekciou koronavírusom

 


 

Hot line: 0948 283 203
E-mail: corona-virus@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2022