UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnil sa brífing s novinármi o vývoji prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV

    Vo štvrtok 2. apríla 2020 sa uskutočnil pred Lekársku fakultou UPJŠ v Košiciach brífing, na ktorom odzneli informácie o vývoji umelej pľúcnej ventilácie PMLV navrhnutej skupinou lekárov a vedcov pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie na Lekárskej fakulte UPJŠ v spolupráci s vývojármi z Chirany-Medical a.s. Stará Turá, ktorá posúva hranice možností pľúcnej ventilácie u kriticky chorých pacientov. Výhodou metódy je výkonnejšie okysličovanie ťažko poškodených pľúc vírusovými infekciami jedinečným spôsobom viacúrovňovej ventilácie s premenlivým tlakom, objemom, prietokom a časom, ktorý zároveň chráni pľúca pred ich poškodením umelou pľúcnou ventiláciou.

    Autorom metódy programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc PMLV, ktorá môže pomôcť zachraňovať životy pacientov s ťažkou pneumóniou zapríčinenou novým koronavírusom SARS-CoV-2, je pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. doc. MUDr. Pavol Török, CSc. Pľúcne ventilátoy Chirana Aura končili až donedávna predovšetkým v zahraničných nemocniciach, v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu však začne dodávať tieto špeciálne pľúcne ventilátory prioritne na slovenský trh. Najnovší model pľúcneho ventilátora Chirana Aura vyrába táto spoločnosť asi tri roky a predchádzalo mu niekoľko starších modelov. S myšlienkou ich vývoja prišiel asi pred pätnástimi rokmi doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorý hľadal možnosti zníženia vysokej úmrtnosti pacientov trpiacich syndrómom akútnej dychovej tiesne ARDS (acute respiratory distress syndrome).  

   „ARDS je akútna forma postihnutia pľúc s vysokou úmrtnosťou pacientov, ktorá bola niekedy až viac než 50 percent. Problém je s ventiláciou týchto pacientov, ktorých pľúca sú nehomogénne ventilované. Klasické pľúcne ventilátory túto úlohu často dostatočne nezvládajú, preto som sa začal zaoberať otázkou, ako zlepšiť ventiláciu týchto pacientov. Vytvoril som matematický model, ktorý mi  pomohol zistiť príčinu pľúcneho zlyhávania a iný matematický model mi pomohol objasniť, ako by to mohla umelá pľúcna ventilácia fungovať lepšie. V spolupráci s Chiranou Medical som navrhol prvý prototyp ventilátora pľúc fungujúci na trojúrovňovej výmene plynov (variabilným prietokom, tlakom, objemom a časom), ktorý sme najprv vyskúšali na fyzikálnom modeli pľúc - a on fungoval! Neskôr sme začali pracovať s kombináciou troj- a štvorúrovňových prístrojov, ktoré dokázali niekoľkonásobne znížiť úmrtnosť pacientov na ARDS. Efekt prístroja sa overil aj pri prasacej chrípke v rokoch 2008-2009, kde bola pri použití tohto prístroja výrazne nižšia úmrtnosť pacientov a tiež pri pacientoch s ochorením na  SARS. U pacientov s nehomogénnou výmenou plynov v pľúcach fungoval prístroj oveľa efektívnejšie, ako klasický ventilátor a umožnil oveľa lepšiu výmenu plynov,“ vysvetľuje autor jedinečnej metódy pľúcnej ventilácie PMLV doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorý pracuje ako zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť KAIM LF UPJŠ a VÚSCH, a.s.

   

 

    Táto pľúcna ventilácia predstavuje viachladinovú ventiláciu pľúc s premenlivými tlakmi, objemami, prietokmi a časom. Dá sa laicky opísať ako napohľad chaoticky fungujúci prístroj, ktorého činnosť výborne okysličuje chaoticky pracujúce pľúca pacienta, kedy sú niektoré z pľúcnych mechúrikov predýchavané dostatočne, zatiaľ čo iné sa napĺňajú iba nedostatočne alebo sú celkom „spľasnuté“. Pri ventilácii pacientov bežným ventilačným prístrojom je problémom nielen nedostatočné okysličovanie pľúc, ale dokonca hrozí až poškodzovanie pľúcnych mechúrikov pri ich konštantnom nafukovaní. Ventilačná metóda PMLV naopak dokáže reagovať na neustále sa meniace podmienky v pľúcach a zabezpečuje významné zlepšenie výmeny plynov v pľúcach. Najnovšia generácia prístrojov už obsahuje v softvérovom vybavení dokonca umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje parametre namiesto lekára a navrhuje nastaviť správny dýchací režim s výrazným obmedzením chýb spôsobených ľudským faktorom.

    Podľa slov prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD. sa predpokladá asi u pätiny pacientov s ochorením COVID-19 ťažký priebeh ochorenia spojený so zápalom pľúc a zlyhávaním dýchania s nutnosťou pripojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Nový typ pľúcnej ventilácie PMLV pritom môže byť neoceniteľným pomocníkom v boji s týmto ochorením.

    „Aktuálne sme vo vojne s neviditeľným nepriateľom, veľkosťou malým vírusom, ktorý však v mnohých prípadoch vážne poškodzuje ľudské zdravie a vyberá si ako obete ľudské životy prevažne starších a chronicky chorých pacientov, ktorí zomierajú zväčša na následky vírusovej pneumónie. Je dobrou správou, že máme efektívnych pomocníkov na boj s novým ochorením a ja som hrdý na to, že autorom myšlienky metódy programovanej viacúrovňovej ventilácie PMLV je pracovník našej Lekárskej fakulty, ktorý aj v dôchodkovom veku lieči pacientov, vyučuje medikov, odovzdáva svoje cenné skúsenosti mladým doktorandom a ďalej pracuje na vývoji nových generácií pľúcnych ventilátorov,“ zdôrazňuje dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košiciach  prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

    Ako poznamenáva prezident Slovenskej spoločnosti infektológov a pracovník Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., pri liečbe pacientov s ťažkými stavmi v nemocniciach sú ohrození aj zdravotnícki pracovníci vdychujúci aersol s koronavírusmi vydychovanými chorými. Keďže metóda programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc PMLV okrem lepšej ventilácie pacienta súčasne znižuje aj množstvo vylučovaného aerosólu, poskytuje tak väčšiu ochranu pre zdravotnícky personál.

    Ďalším výskumom by bolo možné ich funkcie prístroja ešte zlepšiť. "Pripravili sme za týmto účelom projekt Dlhodobého strategického výskumu a vývoja DSV VYMUVEP, ktorého ďalším benefitom mal byť vývoj trenažéra pre praktický nácvik intenzivistov v oblasti pľúcnej ventilácie, ktorý by bol veľmi užitočný práve teraz, keď potrebujeme urýchlene vyškoliť množstvo lekárov, aby zvládli obsluhu nových pľúcnych ventilátorov,“ hovorí prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ a garant projektu DSV VYMUVEP na UPJŠ LF Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., ktorý by bol veľmi rád, keby došlo k realizácii tohto projektu vzhľadom na možnosť posunutia hraníc vedy, ako aj vývoja nových aplikácii pre oblasť zdravotníctva.
 

   Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 02.04.2020