UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

AKO POSTUPOVAŤ PRI PODOZRENÍ NA INFEKCIU COVID-19


    Manuál pre študentov ako postupovať pri podozrení na infekciu COVID-19:
 

    Prvé kroky v prípade podozrenia na ochorenie
    Ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame Vám postupovať nasledovne:
● výlučne telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva a informujte ich o svojom zdravotnom stave ( preklik: * Call centrum RUVZ   * e-mail: koronavirus@ruvzke.sk   * viac info )
● nechoďte priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy
● po konzultácii s lekárom postupujte podľa jeho telefonických pokynov


    Ako môžete požiadať o vyšetrenie
    klinite na:
    https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
                 

    Kto podlieha povinnej karanténe
    Povinnej domácej izolácii podliehate pokiaľ:
● ste sa vrátili z tzv. „červenej“ krajiny s vysokým rizikom infekcie
● máte podozrenie na COVID 19
● máte potvrdené bezpríznakové alebo klinické ochorenie COVID 19
● boli ste v kontakte s pozitívnou osobou
 
    Všeobecný lekár Vám môže nariadiť domácu izoláciu aj v prípade, že ste boli testovaní na COVID-19 a čakáte na výsledky alebo keď javíte mierne klinické príznaky respiračného ochorenia (ako horúčka, kašeľ a bolesť v krku).

    V domácej izolácii má zostať každý s respiračným ochorením, aj keď nevie s určitosťou, že má (COVID-19), pokiaľ nepotrebuje lekársku starostlivosť.


    Čo znamená domáca izolácia
● ste povinní zdržiavať sa prioritne doma alebo na internáte a p.
● neprijímate návštevy / vyhýbate sa kontaktom s inými osobami

    Sledujte svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia kontaktujte telefonicky svojho praktického lekára, záchrannú službu na čísle 155 alebo tiesňovú linku 112. ( * viac info )

    * Pokiaľ Vám bola nariadená domáca izolácia, informujte o tejto skutočnosti študijné oddelenie resp. výučbové pracovisko.


    Ukončenie izolácie
●  V prípade pozitívneho výsledku na COVID-19 sa domáca izolácia sa vykonáva v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od zistenia pozitívneho výsledku.  
●  Pokiaľ ste mali klinické príznaky ochorenia, izoláciu môžete ukončiť najskôr ôsmy deň po ich začatí a najskôr štvrtý deň po ich vymiznutí.
●  V prípade závažného priebehu ochorenia, alebo u osôb s vážnou poruchou imunity sa môže doba izolácie predĺžiť
●  O dĺžke izolácie rozhodne Váš lekár.

    * Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny RT PCR test.
      U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.


    Kontaktná infolinka UPJŠ v Košiciach
    Hot line:   + 421 948 283 203
    e-mail:     corona-virus@upjs.sk


    Študentské domovy a jedálne UPJŠ:
    https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/kontakty/


    Ďalšie info: https://korona.gov.sk/

    Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

    Národné centrum zdravotníckych informácií: http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx
    Call centrum: +421 2 32 35 30 30

Posledná aktualizácia: 14.10.2020