UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Podporné stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty Protestnému vyhláseniu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách

Akademický senát UPJŠ LF vyjadruje podporu Protestnému vyhláseniu UPJŠ k novele zákona o vysokých školách zverejnenému 2. marca 2021 a zároveň deklaruje záujem aktívne participovať na spoločných aktivitách vedúcich k zachovaniu autonómie vysokého školstva, akademickej samosprávy a akademických slobôd, ako aj na aktivitách vedúcich k zabráneniu politizácie vysokého školstva.

Protestné vyhlásenie UPJŠ k novele zákona o vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 09.03.2021