UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach navštívil japonský veľvyslanec 

    V pondelok 21. júna 2021 navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekársku fakultu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike Makoto Nakagawa, ktorého na UPJŠ LF prijal v zastúpení dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Stretnutia sa zúčastnila aj prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. a prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. 
    Cieľom návštevy jeho Excelencie Makota Nakagawu bolo spoznať fakultu, na ktorej v súčasnosti študuje 14 japonských študentov študijný program Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine) a načrtnúť možnosti spolupráce UPJŠ a jej Lekárskej fakulty s japonskou stranou.
    „Pán veľvyslanec sa živo zaujímal o podmienky štúdia na našej fakulte a s potešením využil možnosť navštíviť priestory Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, s ktorého budovaním Lekárska fakulta UPJŠ aktuálne finišuje. Centrum je vybavené špičkovou technikou zväčša japonskej výroby a naši študenti ho začnú využívať už v budúcom akademickom roku. Jeho excelencia Makoto Nakagawa si osobne vyskúšal funkcie viacerých simulátorov a vybavenie simulovanej operačnej sály, pričom veľmi ocenil budúci prínos Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny pre štúdium medicíny a ďalších zdravotníckych odborov na našej fakulte,“ hovorí prodekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 
     Makoto Nakagawa sa stretol aj s dvoma japonskými študentmi. Kvôli dištančnej výučbe v súvislosti s pandémiu nového koronavírusu sa aktuálne na Slovensku nachádza iba študentka prvého ročníka všeobecného lekárstva Chisato Imazeki a jej kolega Tomohiro Uwatoko, zatiaľ čo sa ostatní študenti sa zdržiavajú vo svojej domovskej krajine a študujú online. Obaja študenti boli poctení možnosťou stretnúť sa s japonským veľvyslancom v SR a veľmi pochvalne sa vyjadrili k podmienkam štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
    Pred návštevou Lekárskej fakulty UPJŠ sa japonský veľvyslanec stretol na rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s rektorom prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. a ďalšími členmi vedenia univerzity - čítajte viac .

 


Posledná aktualizácia: 23.06.2021