Prejsť na obsah

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty k návrhu novely Zákona o vysokých školách

0minút, 42sekúnd

Akademický senát UPJŠ LF zásadným spôsobom nesúhlasí s medializovanými zmenami navrhovanými v novele Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., ktoré výrazne zasahujú do samosprávneho riadenia, hospodárenia i kompetencií a autonómie verejných vysokých škôl. Navrhovaná novela vysokoškolského zákona okliešťuje nielen orgány akademickej samosprávy, ale obmedzuje aj akademickú slobodu získanú zmenami v novembri 1989. Akademický senát UPJŠ LF sa zároveň pripája k Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zverejnenému 28. januára 2021.

Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku


Študuj na UPJŠ