Prejsť na obsah

Naši zahraniční absolventi čoraz častejšie ostávajú pôsobiť na Slovensku

1minút, 39sekúnd

    Potešujúce sú zistenia prieskumu „Barometer medzi medikmi“ realizovaného počas vlaňajšieho roka. HealtCare Institute v anonymnej ankete medzi študentmi 4.-6. ročníka slovenských a českých lekárskych fakúlt zistil ich narastajúci záujem o prácu v domovskej krajine. Až 78 percent oslovených slovenských medikov prejavilo záujem ostať pracovať po ukončení štúdia na Slovensku a záujem pôsobiť u nás má aj 13 percent študentov s iným občianstvom, ako slovenským. Tento trend pozorujeme v posledných rokoch aj na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
    „Na našej fakulte študuje všeobecné a zubné lekárstvo v anglickom jazyku viac ako tisíc študentov z vyše päťdesiatich krajín sveta. Máme vedomosť o tom, že viacerí naši zahraniční absolventi, ktorí promovali v posledných rokoch, ostali po ukončení štúdia pôsobiť v slovenských nemocniciach. Takíto lekári pôsobia napríklad v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Detskej fakultnej nemocnici, košickej železničnej nemocnici, prešovskej univerzitnej nemocnici a v rôznych okresných nemocniciach v našom regióne, okrem iného v Rožňave, Levoči, či Vranove nad Topľou,“ konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    Ako dodáva prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., našich bývalých zahraničných študentov nájdeme aj medzi doktorandmi študujúcimi na Lekárskej fakulte UPJŠ.
    „Aktuálne máme na doktorandskom štúdiu bezmála dvesto študentov, z ktorých je 16 doktorandov s inou štátnou príslušnosťou ako je slovenská (deviati sú na dennom štúdiu a siedmi na externom). Z nich šiesti pôsobia na čiastočný pracovný úväzok v košických nemocniciach ako lekári,“ hovorí prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

    Výsledky Barometra2021

 

 

 


Študuj na UPJŠ