Prejsť na obsah

Medici pripravili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS rôzne osvetové aktivity

1minút, 39sekúnd

    Informácie o víruse HIV a ochorení AIDS poskytovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v pondelok 3. decembra 2018 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS na všetkých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež na Technickej univerzite Košice.
    “Cieľom World AIDS Day, ktorý organizoval Spolok medikov mesta Košice, bolo zvýšiť povedomie o problematike HIV a AIDS a informovať študentov, zamestnancov a návštevníkov dvoch univerzít o spôsoboch prenosu HIV a možnostiach prevencie. Tento rok sme sa zamerali aj na boj proti diskriminácii a stigmatizácii HIV pozitívnych ľudí, čomu určite napomáha aj edukácia spoločnosti. Nebezpečný vírus sa totiž šíri iba telesnými tekutinami a nie napríklad podaním ruky, ako sa mnohí mylne domnievajú, na čo sme chceli takisto poukázať,“ hovorí študent 4. ročníka UPJŠ LF Adam Nedoroščík a predseda Spolku medikov mesta Košice.
    Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Počas dopoludňajšej študenti v informačných stánkoch na všetkých fakultách UPJŠ a TUKE poskytovali informácie o prenose vírusu HIV, kvalite života a liečbe infikovaných, ich právach, povinnostiach a tiež diskriminácii, s ktorou sa v živote stretávajú. V rámci popoludňajšej časti sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ premietal film s tematikou HIV nazvaný „HOW TO SURVIVE A PLAGUE“ a po ňom nasledovala panelová diskusia v jednej z posluchární, na ktorú prijal pozvanie uznávaný infektológ prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. a Slavomíra Húšťová z občianskeho združenia PRIDEKOŠICE. Deň venovaný osvete a búraniu predsudkov ukončili študenti sviečkovým pochodom pred Lekárskou fakultou UPJŠ ako vyjadrenie solidarity s HIV pozitívnymi ľuďmi i tými, ktorí ochoreniu AIDS už v minulosti podľahli.

Tlačová správa
 


Študuj na UPJŠ