Prejsť na obsah

Zoznam kandidátov pre voľby do ŠRVŠ SR volených ŠČ AO UPJŠ

1minút, 14sekúnd

Študentskej časti Akademickej obce UPJŠ v Košiciach 
 

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ŠRVŠ SR VOLENÝCH ŠČ AO UPJŠ

Volebná komisia pre voľby do Študentskej rady VŠ SR zaregistrovala nasledovných kandidátov v abecednom poradí:

  1. Peter Bendik, FF- politológia, 1.ročník, bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia
  2. Bc. Zuzana Beňadiková, PrávF – právo, 2.ročník, magisterského štúdia, denná forma štúdia
  3. Miriama Solárová, FVS – verejná správa, 3.ročník, bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia
  4. Radoslav Stehlík, LF – zubné lekárstvo, 2.ročník, doktorského štúdia, denná forma štúdia
  5. Lule Tomiq, LF- všeobecné lekárstvo, 6.ročník, doktorského štúdia, denná forma štúdia

Voľby sa uskutočnia dňa

6. 11. 2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

vo volebných miestnostiach jednotlivých fakúlt a vo volebnej miestnosti univerzitného pracoviska.

Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta zo ŠČ AO UPJŠ v určených miestnostiach:

LF:

Seminárna miestnosť, 2. poschodie, IV. Sekcia, Trieda SNP 1

PF:

priestor pred AULA05RB – budova PF, poslucháreň M5, Šrobárova 2

PrávF:

Pojednávacia miestnosť LBS005, Kováčska 30

FVS:

Veľká zasadačka, Popradská 66

FF:

priestor pred jedálňou v budove Sokrates, Moyzesova 9

ÚTVŠ:

miestnosť 1. poschodie, Ondavská 21

V Košiciach dňa 30.10.2019
 

Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka AS UPJŠ  
 
Adam Beregszászi
predseda Volebnej komisie

 


Študuj na UPJŠ