Prejsť na obsah

Uskutočnila sa Medzinárodná konferencia o chronických ochoreniach a 6. konferencia SAVEZ

1minút, 2sekúnd

    V dňoch 24.-25. októbra 2019 sa uskutočnila Medzinárodná konferencia o chronických ochoreniach a 6. konferencia SAVEZ, ktorú zorganizoval Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ. Zúčastnilo sa jej 150 účastníkov z 26 krajín sveta, vrátane, Thajska, Indie či Iránu. Podujatie sa konalo za účasti expertov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej asociácie verejného zdravia (EUPHA), Európskej komisie a slovenských odborníkov v hoteli Yasmin v Košiciach a jeho nosnou témou bolo zlepšovanie kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku a v Európe.

    „Prítomní experti sa zhodli, že základom fungujúceho systému verejného zdravotníctva je budovanie a posilňovanie partnerstiev a spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom,“ konštatuje prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny a predsedníčka Rady sekcií Európskej asociácie verejného zdravotníctva (EUPHA) Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. Slovensko trápi starnúca populácia, v ktorej narast výskyt chronických ochorení a  v dôsledku oddeleného fungovania zdravotných a sociálnych systémov pacienti nedostávajú plnohodnotnú starostlivosť.
 

Tlačová správa

 


Študuj na UPJŠ