Prejsť na obsah

Medici zorganizovali ďalšiu akciu “Hýb sa do schodov”

1minút, 52sekúnd

    Členovia Spolku medikov mesta Košice zorganizovali v pondelok 11. novembra 2019 v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 v poradí piatu akciu „Hýb sa do schodov“. Dve desiatky medikov a desať študentov študijného programu Fyzioterapia na UPJŠ LF motivovali svojich kolegov a zamestnancov fakulty, aby pri príležitosti Európskeho dňa bez výťahov vymenili pohodlné zvezenie sa výťahom za zdravšiu chôdzu po schodoch a venovali sa viac pohybovej aktivite aj po iných stránkach.
    Cieľom obľúbeného podujatia Klubu verejného zdravia SMMK bolo spropagovať chodenie po schodoch ako jednoduchú a prístupnú pohybovú aktivitu a motivovať čo najviac osôb, aby preferovali chôdzu po schodoch pred používaním výťahov. Popri prezentovaní pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu a významného prvku v prevencii mnohých súčasných civilizačných ochorení bola akcia zameraná aj na prevenciu niektorých závažných ochorení ako hypertenzia, diabetes alebo rakovina kože. Na každom poschodí boli umiestnené rôzne informačné stánky – na zistenie krvného tlaku, glukózy v krvi a hladiny CO v dychu, kontrolu kožných znamienok a rôzne pohybové aktivity. Bonusom bola inštruktáž laickej prvej pomoci, ktorú by mal dokázať poskytnúť každý človek. 
    Podujatie zaujalo 50 registrovaných a niekoľko desiatok neregistrovaných účastníkov, ktorí vyšli pešo deväť poschodí budovy a navštívili jednotlivé stánky zamerané na inú oblasť prevencie zdravia. „Najväčší záujem účastníkov bol o meranie glykémie. Zamestnancov fakulty tiež veľmi zaujímalo aj meranie tlaku a telesného tuku, zatiaľ čo študenti preferovali zisťovanie hladiny CO v krvi a pohybové aktivity,“ hovoria študentky 2. ročníka všeobecného lekárstva na UPJS LF Dana Rusnáková a Diana Leová, ktoré zabezpečovali registráciu účastníkov (na prvej fotografii).
    Rôznym druhom pohybu boli tentoraz venované až tri stanovištia, na ktorých budúci fyzioterapeuti ozrejmovali správne držanie tela pri chôdzi a v sede, význam hlbokého stabilizačného systému, dôležitosť uvoľňujúcich cvičení a podobne.

 


Študuj na UPJŠ