Prejsť na obsah

Košický morfologických deň sa už po 27-krát uskutočnil na UPJŠ LF v Košiciach

1minút, 9sekúnd

Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pod záštitou Slovenskej anatomickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti zorganizoval 23.-24. mája 2024 odborné podujatie 27. Košický morfologický deň pod názvom: Miesto morfológie v súčasnej medicíne.

Vedecké podujatie otvorila prezidentka Slovenskej anatomickej spoločnosti, prednostka Ústavu anatómie UPJŠ LF a prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. – 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. Podujatie prišla v mene dekana LF UPJŠ v Košiciach podporiť pani prodekanka doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. Po otvorení podujatia bola odovzdaná kytica k významnému životnému jubileu dlhoročnej pracovníčke a prednostke Ústavu anatómie pani prof. MUDr. Kataríne Schmidtovej, CSc.

Stretnutia sa zúčastnilo vyše 50 účastníkov, nielen košickí morfológovia z anatomických a histologických ústavov LF UPJŠ a UVLF, ale aj z ďalších pracovísk a inštitúcií, ako aj mladí priaznivci morfologických disciplín. Na stretnutí odzneli tri prednášky, ktoré priblížili vedeckú činnosť Ústavu anatómie LF UPJŠ. V ďalšom dni pokračovalo podujatie praktickou časťou, ultrazvukovým seminárom.

Pri príležitosti 27. Košického morfologického dňa bol vydaný recenzovaný zborník s odbornými príspevkami členov Slovenskej anatomickej Spoločnosti a iných priaznivcov morfologickej obce.


Študuj na UPJŠ