Prejsť na obsah

Aktuality

Vedecký tím zo IV. internej kliniky UPJŠ LF ocenený na Košice Region Innovation Awards

Vedecký tím IV. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, člen výskumnej skupiny EXcelentný Tím pre výskum AteroSklerózy (EXTASY), bol ocenený na odovzdávaní cien Košice Region Innovation Awards. Prestížnu cenu rektora UPJŠ v Košiciach Najlepší vedec/vedecký tím, prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., prevzal prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. Ocenenie mu odovzdal kvestor univerzity, Ing. Ivan Pezlar, … Čítať ďalej
17. mája 2024

Motivačné štipendium

V súlade s ust. § 96 a ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 ods. 6 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach môže byť priznané motivačné štipendium študentom denného štúdia za vynikajúce výsledky reprezentujúce univerzitu v období od 16.06.2023 do 15.06.2024 v oblastiach: Žiadame … Čítať ďalej
15. mája 2024

Profesorka Zuzana Gdovinová bola zvolená za členku predstavenstva ESO

Profesorka Zuzana Gdovinová bola zvolená za členku predstavenstva ESO Predstavenstvo European Stroke Organisation sa rozrástlo o prof. MUDr. Zuzanu Gdovinovú, CSc., FESO, FEA, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a UPJŠ LF. Výsledok volieb bude oznámený na stretnutí valného zhromaždenia počas konferencie ESO v Bazilej 16. mája a prof. Gdovinová sa následne ujme svojho mandátu na funkčné obdobie štyroch rokov (2024-2028). K úspechu … Čítať ďalej
13. mája 2024

15. výročie vzniku Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Od 15.-17. marca 2024 prebehlo v krásnom prostredí východného Slovenska, v blízkosti vodnej nádrže Ružín, výročné XXX. Valné zhromaždenie Slovenského spolku študentov zubného lekárska. Okrem oslavy výročia založenia SSSZL schvaľovali delegáti reporty národných koordinátorov a tiež mali možnosť vypočuť si skvelú prednášku MDDr. Glinskej o manažmente pacienta s farmakologickým riedením krvi.V rámci spoločenského programu absolvovali … Čítať ďalej
26. apríla 2024

Študentská vedecká odborná činnosť priniesla aj tento rok vynikajúce práce

Dňa 24. apríla 2024 sa na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte uskutočnila Študentská vedecká konferencia, na ktorej bolo prezentovaných 13 prác, v Teoretickej a predklinickej sekcii 4 práce, v Klinickej sekcii 9 prác. Do prípravy sa zapojilo 34 študentov. ŠVOČ svojimi príhovormi otvorili prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD., a dekan Lekárskej fakulty, … Čítať ďalej
25. apríla 2024

Ceny KSK – prof.  MUDr. Ján Kňazovický a Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD.

Tento ročník udeľovania ocenení Košického samosprávneho kraja sa niesol v duchu historického odkazu prvého dekana fakulty a v súčasnom hlase stelesnenom infektológom z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V Národnom divadle Košice boli v utorok 23. apríla 2024 udelené ocenenia dvom výrazným osobnostiam našej fakulty. Z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislava Trnku, si ocenenie „Cena predsedu … Čítať ďalej

MDS-ES Winter School for Young Neurologists: Viac ako 40 neurológov z celého sveta sa zúčastnilo seminára na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

Od 18.04.2024 do 20.04.2024 sa na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil MDS-ES Winter School for Young, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť priestor pre zdieľanie skúseností skúsených odborníkov s mladými neurológmi, ktorí sa zaujímajú o oblasť extrapyramídových ochorení. Tento seminár, organizovaný International Parkinson and Movement Disorder Society European Section, bol zameraný … Čítať ďalej
19. apríla 2024

UPJŠ LF v Košiciach navštívil profesor zo Spojených arabských emirátov

V rámci navrhnutého a schváleného výmenného grantového projektu Erasmus KAA 117 sa návštevy Lekárskej fakulty UPJŠ V Košiciach zúčastnil profesor BALASZ ADAM zo Spojených arabských emirátov z univerzity v meste Al-Ain – UAEU United Arab Emirates University Department of Public health. Návšteva sa uskutočnila od 2. do 11. apríla 2024 na základe medzinárodného Erasmus grantu navrhnutého profesorkou Kvetoslavou … Čítať ďalej

Študenti UPJŠ v Košiciach boli v Krízovom centre pre matky s deťmi

Dňa 3.4.2024 navštívili študentky a študenti 2. ročníka Verejného zdravotníctva Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pod vedením prof. Mgr. MUDr. Erika Dorka, PhD., MPH, MBA a Mgr. Lívie Kaňukovej. Sociálna pracovníčka a riaditeľ zariadenia Mgr. Miroslav Firda previedli skupinu študentov celým zariadením, ubytovacími jednotkami a oboznámili ich so všetkými službami, ktoré v zariadení krízovej intervencie … Čítať ďalej
10. apríla 2024

Traja lekári UPJŠ LF patria medzi Forbes Top 75 osobnosti medicíny 2024

Magazín Forbes pripravil rebríček Top 75 osobností medicíny Slovenska, ktoré sú vo svojich odboroch mimoriadne rešpektované a prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operácie či ošetrujú svojich pacientov v ambulanciách. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola pri menách odborníkov v rebríčku uvedená hneď trikrát. Výber osobností v rebríčku konzultovala redakcia časopisu Forbes s … Čítať ďalej
9. apríla 2024

XXIII. Stomatologické dni Košice

Od 3. do 4. apríla 2024 sa uskutočnil už 23. ročník Stomatologických dní Košice. Súčasťou programu bola aj výstava výrobkov a zariadení pre stomatológiu, ktorá sa uskutočnila v priestore pred Aulou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Celoslovenské odborné podujatie sa uskutočnilo vďaka organizačnému zastrešeniu UPJŠ LF v Košiciach, UNLP v Košiciach. Slovenskej stomatologickej spoločnosti v Bratislave, Kliniky stomatológie a maxiofaciálnej chirurgie, I. … Čítať ďalej
8. apríla 2024

Študuj na UPJŠ