Prejsť na obsah

Aktuality

Pitevný týždeň na Ústave anatómie

Od 5. do 9. februára 2024 si mohli študenti na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zopakovať stavbu hornej a dolnej končatiny, hrudník, tráviaci systém a brušnú dutinu. Uskutočnil sa totiž Pitevný týždeň, ktorého sa zúčastnilo približne 40 slovenských a zahraničných študentov. Pitevný týždeň sa už tradične uskutočnil koncom skúškového obdobia zimného semestra na Ústave anatómie Lekárskej fakulty … Čítať ďalej
15. februára 2024

Veľtrh príležitostí v zdravotníctve 2024

Košice, 9 február 2024 – Pre študentov 6. ročníka všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravilo vedenie fakulty v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice Veľtrh príležitostí v zdravotníctve. Tento ročník bol mimoriadne bohatý na účasť. Svoje stánky pripravilo až 16 zamestnávateľov z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a samospráv, ktoré prevádzkujú zdravotné zariadenia. Vo štvrtok 9. … Čítať ďalej

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach otvorila svoje dvere stovkám stredoškolákov Košice, 9. februára 2024 – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) opäť otvorila 8. februára 2024 svoje dvere stovkám záujemcom o vysokoškolské štúdium vo svojich odboroch. Program DOD 2024 sa niesol v duchu hesla „Otvoríme dvere k tvojej budúcnosti“. Približne 800 stredoškolákov z celého Slovenska navštívilo … Čítať ďalej
6. februára 2024

Dekan UPJŠ LF ocenil najlepšie diplomové práce

Dekan lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ocenil 23. januára 2024 troch študentov za ich kvalitné diplomové práce. Všeobecné lekárstvo: Dominika Matiová za diplomovú prácu „Tubulizovaný žalúdok ako náhrada po resekcii pažeráka: možnosti ako zamedziť ischemickému poškodenie v experimente“. Vedúcim práce bol doc. MUDr. Ivan Kováč, PhD. z II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. … Čítať ďalej
24. januára 2024

ERASMUS+ Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami: Kooperačné partnerstvá v sektore vysokoškolského vzdelávania

Táto príležitosť umožňuje zapojeným organizáciám získavať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce a posilňovať svoje kapacity, ale tiež vytvárať vysoko kvalitné inovatívne výstupy. Hlavným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, zvyšovať schopnosť spoločného pôsobenia na nadnárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny … Čítať ďalej
22. januára 2024

Výzva na dlhodobú študentskú mobilitu ŠTÚDIUM a STÁŽ v AR 2024/2025 otvorená!

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2022-2029. Program poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí … Čítať ďalej
18. januára 2024

Otvorenie Centra medicínskeho vzdelávania UPJŠ LF 

27. Septembra 2023 akademický senát Lekárskej fakulty UPJŠ schválil návrh na zmenu Organizačnej štruktúry UPJŠ LF o vytvorenie Centra medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po niekoľkých mesiacoch diskusií a plánovania sa Centrum otvorilo ako samostatná jednotka, ktorej úlohou bude koordinovanie svojej činnosti. Činnosť centra bude spočívať v niekoľkých pilieroch: inštitucionálna podpora … Čítať ďalej
10. januára 2024

VYHLÁSENIE VEDENIA LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ K STREĽBE NA PRAŽSKEJ UNIVERZITE

Univerzity sú stáročia miestom, kde prebieha vzdelávanie mladých ľudí nezávisle od svetskej a cirkevnej moci. Absolventi univerzít boli hybnou silou, ktorá zabezpečila zlepšenie života prakticky na celom svete. Študent univerzity by mal mať okrem túžby po vedomostiach cítenie humanistu – nenávisť a agresivita v žiadnom prípade nepatria na akademickú pôdu.   Vo štvrtok 21. decembra … Čítať ďalej
22. decembra 2023

Vianočný pozdrav dekana

Milí zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ,želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov plné lásky a pokoja a v novom roku veľa zdravia, lásky a splnených prianí. Peter Jarčuška
20. decembra 2023

Uskutočnilo sa koncoročné stretnutie zamestnancov spojené s ocenením jubilantov a vynikajúcich študentov

V košickom Dome umenia sa v stredu 13. decembra 2023 uskutočnilo stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ organizované dekanom prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD. a miestnou odborovou organizáciou pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. Pozvanie na slávnostnú recepciu prijali okrem asi päťstovky zamestnancov LF aj členovia vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na čele s rektorom … Čítať ďalej
14. decembra 2023

Podporili sme adventnú kvapku krvi

Študenti aj členovia vedenia našej lekárskej fakulty sa rozhodli podporiť adventnú kvapku krvi, ktorá odštartovala v stredu 6. decembra 2023 mobilným odberom v Pavilóne zdravia UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach. Prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. a prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku … Čítať ďalej
7. decembra 2023

Program L’Oréal – UNESCO Pre ženy hľadá nadané vedkyne

Milé kolegyne venujúce sa vede, registrácia do 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená. Nepremeškajte možnosť uchádzať sa o jedno z troch ocenení. Pre víťazky je pripravená štedrá finančná odmena v celkovej výške 21 000 eur na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj. Prihlásiť sa do programu môžu záujemkyne … Čítať ďalej
1. decembra 2023

Študuj na UPJŠ