Prejsť na obsah

Dekan Peter Jarčuška ocenil excelentných študentov

3minút, 14sekúnd

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností odovzdal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu v pondelok 20. novembra 2023 dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dvadsiatim piatim excelentným študentom rôznych študijných programov.

Odovzdávania ocenení sa zúčastnili aj traja študijní prodekani – prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. – 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univerzitná profesorka; prodekan pre pedagogickú činnosť v 4. – 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. a prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH.

Prítomných študentov privítal ako prvý docent Pavol Joppa a profesorka Ingrid Hodorová im následne pripomenula históriu vzniku Medzinárodného dňa študentstva súvisiacu s udalosťami z roku 1939 v okupovanom Československu, kde boli pri demonštráciách proti okupácii a nacizmu zastrelení a zranení niekoľkí študenti, zatvorené vysoké školy a stovky študentov boli odvlečení do koncentračného tábora. Podčiarkla tiež odkaz Novembra 1989, kedy zohrali študenti významnú úlohu vedúcu k pádu totalitného režimu. Potom sa ujal slova dekan profesor Peter Jarčuška, ktorý vyzdvihol tri veľké hodnoty, ktoré si je treba vážiť. Prvou je sloboda, ktorá sa pre Slovákov nás stala samozrejmosťou až pred 34 rokmi a ďalšími sú mier a ľudské zdravie.

„So znepokojením v posledných rokoch sledujeme, ako sa z ľudí stávajú pre kus zeme vraždiace beštie, čo potvrdzujú konflikty na Ukrajine a v oblasti Gazy. Vojna a terorizmus je jav, s ktorým sa my ako budúci lekári nemôžeme stotožniť. Úlohou lekára je zachraňovať ľudské životy a zmierňovať utrpenie pacienta a pokiaľ to pre závažnosť stavu nie je možné, tak umožniť dôstojný odchod umierajúceho na druhý svet,“ konštatoval dekan, ktorý na stretnutí so študentami pripomenul aj 75-te výročie vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ. Zdôraznil, že za toto obdobie sa predĺžila dĺžka ľudského života o 15 rokov a proti roku 1900 je dnes vyššia o viac ako 30 rokov, k čomu prispela zmena životného štýlu aj rozvoj medicíny. V tejto súvislosti vyzval študentov, aby svoju pozornosť upriamili aj na možnosť venovať sa vedeckému výskumu, ktorý posúva medicínu vpred.

Po krátkom príhovore odovzdal prof. Peter Jarčuška študentom Pochvalné uznania dekana a po gratuláciách ich vtiahol do otvorenej debaty o tom, čo v rámci výučbového procesu na našej fakulte oceňujú a čo by naopak navrhli zlepšiť, pričom sa živo sa zaujímal o ich problémy, postrehy a návrhy na zmenu.


Pochvalné uznania dekana 2023 za vynikajúce plnenie študijných povinností získali títo študenti:

ZDRAVOTNÍCKE ODBORY:
Lucia Gallovičová, 2. r. FYZIOTERAPIA (Mgr.)
Petra Rendová, 3. r. OŠETROVATEĽSTVO (Bc.)
Kristína Kačkošová, 2. r. FYZIOTERAPIA (Bc.)
Lucia Líšková, 2. r. LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE (Bc.)
Zuzana Kočerhová, 2. r. VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO (Mgr.)

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO:
Simona Gorelová, 4. r.
Zuzana Mrázová, 4. r.
Viktória Vargová, 4. r.
Richard Benko, 4. r.
Radka Morochovičová, 4. r.
Klára Palušková, 4. r.
Filip Faglic, 4. r.
Martina Herédyová, 4. r.
Michal Jarčuška, 4. r.
Barbora Miľovčíková, 4. r.
Viliam Hajdu, 4. r.
Bianka Zakarovská, 4. r.

GENERAL MEDICINE:
Jana Qadri, 4. r.
Rawad Zidan, 5. r.

ZUBNÉ LEKÁRSTVO:
Gabriela Mitrová, 4. r.
Samuel Kubínec, 4. r.
Natália Begalová, 4. r.
Vanessa Vargová, 4. r.
Tomáš Kus, 5. r.

DENTAL MEDICINE:
Jan Milosz Kabaciński, 4. r.

Oceneným študentom srdečne gratulujeme!


Študuj na UPJŠ