Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ

2minút, 36sekúnd

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach otvorila svoje dvere stovkám stredoškolákov

Košice, 9. februára 2024 – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) opäť otvorila 8. februára 2024 svoje dvere stovkám záujemcom o vysokoškolské štúdium vo svojich odboroch. Program DOD 2024 sa niesol v duchu hesla „Otvoríme dvere k tvojej budúcnosti“.

Približne 800 stredoškolákov z celého Slovenska navštívilo Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Program slávnostne otvorila doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univerzitná profesorka a prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. – 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo. V plnej aule fakulty na Triede SNP 1 sa študenti dozvedeli základné informácie o štúdiu doktorských (všeobecné a zubné lekárstvo) i bakalárskych a magisterských odborov (ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve).

Okrem informácií o štúdiu mohli študenti gymnázií a stredných škôl navštíviť Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny, vedeckovýskumné pracoviská (Laboratórium výskumných biomodelov a Združenú tkanivovú banku), Ústav ošetrovateľstva a Univerzitnú knižnicu. Pripravené boli tiež ukážky práce zubných lekárov, priamo na mieste si mohli pod dohľadom študentov Spolku medikov mesta Košice (SMMK) vyskúšať chirurgické šitie, zmerať si cukor v krvi alebo si prezrieť inventár Ústavu anatómie a spoznať prácu cievnych chirurgov. V neposlednom rade bolo prezentované aj Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC). Študentom UPJŠ v Košiciach centrum pomáha prekonávať ťažkosti osobného i študijného života a ponúka tiež kariérne, právne a sociálne poradenstvo. Spolky pôsobiace na fakulte (SMMK, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva) otvorili svoje priestory a ich členovia zdieľali svoje študijné skúsenosti so stredoškolákmi.

Deň Otvorených Dverí na LF UPJŠ poskytol príležitosť pre budúcich študentov, aby sa presvedčili o výnimočnej kvalite vzdelávania, ktoré ponúka fakulta s viac ako 75 ročnou históriou a s viac ako 17 tisíc úspešnými absolventmi. Prihlášky na štúdium je možné podávať do 29. februára 2024 (všeobecné a zubné lekárstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo) a do 30. apríla 2024 (Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve).

Program

9:00 – 9:30 Otvorenie DOD 2024 
Aula LF

9:30 – 12:00 Predstavenie štúdia všeobecného a zubného lekárstva P1-P3
P1 – Ústav anatómie
P2 – Klinika cievnej chirurgie
P3 – Zubné lekárstvo

9:30 – 12:00 Zdravotnícke odbory
Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia – 11:00 – 12:00 seminárna miestnosť

9:30 – 12:00 Sprievodný program pred posluchárňami
Študijné oddelenie
Prípravný kurz
Študentské organizácie
Otvorená knižnica
UNIPOC

9:30 – 12:00 Kam sme Ti dnes otvorili dvere?
Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny
Laboratórium výskumných biomodelov
Združená tkanivová banka
P4 – 11:00 – 12:00 – Príď študovať laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve


Študuj na UPJŠ