Prejsť na obsah

ERASMUS+ Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami: Kooperačné partnerstvá v sektore vysokoškolského vzdelávania

0minút, 51sekúnd

Táto príležitosť umožňuje zapojeným organizáciám získavať skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce a posilňovať svoje kapacity, ale tiež vytvárať vysoko kvalitné inovatívne výstupy. Hlavným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, zvyšovať schopnosť spoločného pôsobenia na nadnárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania ideí.

Termín podania je 12:00, 5. marca 2024.

Žiadosť „Kooperačné partnerstvá v sektore vysokoškolského vzdelávania (KA220-HED)“ môžete podať TU.

V prípade záujmu  o viac informácií k výzve, alebo o podanie žiadosti sa obracajte na kanceláriu Oddelenia pre medzinárodnú vedecko-výskumnú a pedagogickú spoluprácu

Vedúca oddelenia: Ing. Zuzana Svoreňová, +421 55 234 3535

Referent: Ing. Michala Ružičková, +421 55 234 3333


Študuj na UPJŠ