Prejsť na obsah

IX. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou

1minút, 38sekúnd

Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pod záštitou Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti (SSLS) SLS v spolupráci so Súdnolekárskym a patologickoanatomickým pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Košiciach organizoval IX. slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. – 14. júna 2024 v Congress Hotel Centrum v Košiciach.

Tradičná konferencia, ktorá už niekoľko rokov spája odborníkov z oblasti súdneho lekárstva a toxikológie, ale aj nemedicínskych odborov akými sú právo či kriminalistika, sa začala večerným stretnutím účastníkov v prostredí Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Na oficiálnom otvorení zjazdu, ktoré sa konalo nasledujúci deň vystúpil prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., dekan UPJŠ LF v Košiciach, doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., predsedníčka SSLS SLS a zároveň prednostka Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF, prof. MUDr. Petr Hejna, PhD., MBA, predseda Českej spoločnosti súdneho lekárstva a súdnej toxikológie, MUDr. Richard Hokša, riaditeľ Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie ÚDZS a prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM, hlavný odborník MZ SR pre Súdne lekárstvo. Otvorenie podujatia sprevádzalo tiež odovzdanie cien a pôct SSLS SLS.

Odborného podujatia sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov, predovšetkým odborníkov zo Slovenka a Čiech, ale aj iných krajín vrátane Maďarska, Talianska, Švajčiarka, Litvy či Ukrajiny. Bohatý a pestrý dvojdňový odborný program ponúkol účastníkom podujatia paletu zaujímavých kazuistík, výskumných výsledkov, štatistických výstupov, ako aj nových možností postmortálnej diagnostiky. Pri príležitosti podujatia vydala SSLS SLS zborník abstraktov.   


Študuj na UPJŠ