Prejsť na obsah

Kurz dekompresívnych kraniektómií na Ústave anatómie UPJŠ LF

1minút, 35sekúnd

Neurochirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP v Košiciach v spolupráci s Ústavom anatómie UPJŠ LF v Košiciach a Aesculap Akadémiou, pripravili 2. ročník kadaverózneho kurzu, ktorý bol venovaný dekompresívnym kraniektómiám. Kurz bol určený predovšetkým neatestovaným neurochirurgom a neurotraumatológom, aby sa zdokonalili v ošetrovacích metódach ťažkých úrazov hlavy.

Kurzu sa zúčastnili neurochirurgovia a neurotraumatológovia z celého Slovenska. K dispozícii mali štyri kadávery na štyroch operačných stoloch. Pri každom z nich operovali lekári v pároch. Dokopy sa kurzu zúčastnilo 16 účastníkov.

„Účastníci kurzu majú možnosť po teoretickej časti naučiť sa prakticky na kadáveroch správny postup a správnu techniku ošetrenia ťažkých úrazov hlavy. To je veľmi dôležité, hlavne v tomto regióne, ktorý má 1,6 milióna ľudí a takýtoch úrazov je v rámci východného Slovenska veľa,“ uviedol doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA, prednosta Neurochirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach.

Čo je dekompresívna kraniektómia?


Ide o operačnú techniku, ktorá predstavuje otvorenie neurokrania a odsatie krvného výronu vzniknutého v dôsledku úrazu hlavy pod tvrdou blanou mozgu, kvôli ktorému dochádza k opuchu mozgu. 

„Kadaverózny kurz je niečo výnimočné. Prakticky sa takéto kurzy robia zriedka alebo takmer vôbec. My sme našli vhodné podmienky a vynikajúcu spoluprácu s Ústavom anatómie UPJŠ LF a s profesorkou Ingrid Hodorovou, prednostkou ústavu,“ dodal docent Kaťuch na záver.

Po dvoch úspešných ročníkoch sa zameranie kurzu rozšíri aj o endoskopické operácie pri tumoroch hypofýzy.


Študuj na UPJŠ