Prejsť na obsah

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa pripája k AMEE ako inštitucio

2minút, 27sekúnd

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika s hrdosťou oznamuje, že sa nedávno stala inštitucionálnym členom Medzinárodnej asociácie pre vzdelávanie zdravotníckych profesií (AMEE). Toto prestížne členstvo podčiarkuje našu oddanosť k  zlepšovaniu kvality a štandardov medicínskeho vzdelávania v celosvetovom meradle. 

AMEE, popredná medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje rozvoju medicínskeho vzdelávania, poskytuje platformu pre lídrov v medicínskom  vzdelávaní, odborníkov z praxe a inštitúcie na spoluprácu a zdieľanie inovatívnych postupov. Lekárska fakulta UPJŠ sa ako inštitucionálny člen zapája do globálnej siete progresívnych vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaviazali k neustálemu zlepšovaniu lekárskej prípravy a odborného rozvoja. 

Záväzok ku kvalite a inováciám 

Na LF UPJŠ veríme, že kvalitné medicínske vzdelávanie je základným kameňom efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naša fakulta sa venuje prijímaniu a implementácii najnovších vzdelávacích stratégií, aby sa zabezpečilo, že naše učebné osnovy budú reagovať na vyvíjajúce sa potreby lekárskej profesie. Účasťou na iniciatívach, workshopoch a konferenciách AMEE budú naši pedagógovia vybavení najnovšími nástrojmi a znalosťami v medicínskom vzdelávní, ktoré budú inšpirovať a mentorovať ďalšiu generáciu zdravotníckych pracovníkov. 

Zlepšovanie kvality 

Naše členstvo v AMEE je dôkazom nášho proaktívneho postoja k zlepšovaniu súčasných paradigiem medicínskeho vzdelávania. Zaviazali sme sa podporovať vzdelávacie prostredie, ktoré je inkluzívne, inovatívne a založené na dôkazoch. To zahŕňa neustálu kontrolu a zlepšovanie našich vyučovacích metodík, metód hodnotenia a systémov podpory študentov, aby sme zaistili, že spĺňajú najvyššie štandardy excelentnosti. To bude možné dosiahnuť činnosťou nedávno zriadeného Centra medicínskeho vzdelávania, podporou vedenia Lekárskej fakulty a aktivitami ústavov a kliník. 

Vízia do budúcnosti 

Keď sa s AMEE púšťame do tejto novej kapitoly, Lekárska fakulta UPJŠ je nadšená z príležitostí, ktoré pred nami stoja. Tešíme sa na to, že prispejeme a budeme ťažiť z kolektívnej expertízy v rámci AMEE, čo v konečnom dôsledku zlepší vzdelávacie skúsenosti našich študentov a kvalitu starostlivosti poskytovanej našimi budúcimi absolventmi. 

O AMEE 

Medzinárodná asociácia pre vzdelávanie zdravotníckych profesií (AMEE) je globálna organizácia, ktorá podporuje excelentnosť vzdelávania v zdravotníckych profesiách v rámci pregraduálneho, postgraduálneho a ďalšieho vzdelávania. Viac informácií o AMEE nájdete na webovej stránke AMEE. 


Študuj na UPJŠ