Prejsť na obsah

Motivačné štipendium

0minút, 34sekúnd

Motivačné štipendium môže byť priznané študentom denného štúdia za vynikajúce výsledky reprezentujúce univerzitu v období 16.06.2022 do 15.06.2023 v oblastiach:

  • odborné a vedecké publikácie v prestížnych zahraničných a domácich časopisoch,
  • úspešnú reprezentáciu a aktívny podiel na činnosti a rozvoji UPJŠ,
  • príkladný občiansky postoj študenta UPJŠ, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UPJŠ,
  • reprezentáciu UPJŠ v športe, za výsledky v športe a športovú činnosť mimo UPJŠ pri splnení podmienky, že študent študuje v štandardnej dobe štúdia.

Prílohy

File File size
pdf Motivačné štipendium_maj 2023 211 KB

Študuj na UPJŠ