Prejsť na obsah

Medici radili ženám ako odhaliť hrčku v prsníku

1minút, 49sekúnd

Členovia Spolku medikov mesta Košice zorganizovali v piatok 20. októbra 2023 v košickom nákupnom centre Optima podujatie zamerané na ženské zdravie PINK OCTOBER – Ružový október. Medici informovali ženy o hrozbe rakoviny prsníka a hovorili s nimi o dôležitosti samovyšetrenia a význame pravidelných mamografických vyšetrení i preventívnych gynekologických prehliadok pomáhajúcich včasnému odhaleniu rakovinových ochorení. Počas šiestich hodín poskytli mnohým ženám cenné informácie, ktoré im môžu zachrániť život.

„Na podujatí sa podieľali dva edukačné tímy z Klubu reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice, ktoré v našom infostánku pod foodcouratmi pri eskalátoroch, aj aktívne v priestoroch nákupného centra, oslovovali okoloidúce ženy a poskytli im dôležité informácie. Medici tak pomohli k šíreniu povedomia o ženskej rakovine u laickej verejnosti. Liga proti rakovine nám poskytla model prsníkov, na ktorom si mohli ženy vyskúšať vyhmatať patologické nálezy a profesionálne sme ich inštruovali, ako si môžu prsníky vyšetrovať doma a vďaka tomu prípadne aj odhaliť nebezpečnú hrčku a včas zaregistrovať onkologické ochorenie,“ hovorí študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Miroslava Lapčáková, koordinátorka Klubu reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice.

Deväť medičiek a jeden medik okrem edukácie žien o dôležitosti samovyšetrenia prsníkov zisťovali tiež ich vzťah k pravidelným gynekologickým a skríningovým vyšetreniam pomáhajúcim odhaľovať zdravotné riziká. Celkovo oslovili 340 žien, ktoré odchádzali obohatené o dôležité fakty a informácie a motivované k tomu, aby nezanedbávali bezplatné preventívne prehliadky a skríningy.

Informačné materiály a nálepky pre oslovené dámy poskytli študentom organizácie LIGA PROTI RAKOVINE a NIE RAKOVINE. Medici ženám venovali aj ružovú stužku, ktorá je symbolom osvetovej akcie PINK OCTOBER a je znakom solidarity so ženami, ktoré rakovina prsníka postihla.


Študuj na UPJŠ