Prejsť na obsah

Organizovali sme Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov a Medzinárodný deň klinických skúšaní

3minút, 56sekúnd

Národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN zastrešený Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu zorganizoval v dňoch 15.-16. mája 2023 v Bratislave dvojdňové stretnutie, ktorého súčasťou bol certifikovaný „Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov“ konaný v pondelok a „Medzinárodný deň klinických skúšaní“.

Odborné podujatie s vysokou účasťou účastníkov zo zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, súkromných nemocníc, ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov vedecko-výskumných inštitúcií, univerzít a komerčnej sféry sa uskutočnilo na pôde Ministerstva zdravotníctva SR pri príležitosti Medzinárodného dňa klinických skúšaní.

Jedným z cieľov infraštruktúry SLOVACRIN koordinovanej Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach je podporovať odborné vzdelávanie zamestnancov oddelení klinických skúšaní a študijných tímov pre zaistenie vykonávania klinických skúšaní v súlade so správnou klinickou praxou v rámci takých podujatí, akým bol aj Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov konaný na MZ SR. Kurzu sa v pondelok 15. mája zúčastnilo celkovo 80 účastníkov a pozvanie na Medzinárodný deň klinických skúšaní v utorok 16. mája prijalo vyše sto účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.

Medzi prednášajúcimi boli predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, komerčných aj nekomerčných zadávateľov, zdravotníckych zariadení, skúšajúcich a pacientske organizácie. Účastníci konferencie diskutovali okrem iného o vývoji množstva klinických skúšaní na Slovensku, či možnosti, ako priblížiť inovatívne možnosti liečby napojené na prebiehajúci výskum slovenským pacientom.

„Na konferencii odzneli viaceré zaujímavé príspevky z oblasti akademického, aj komerčného výskumu. Zásadnou rezonujúcou témou je záujem prinášať nové, prínosné a bezpečné postupy, lieky aj materiály pre terapeutickú prax a proaktívna snaha hľadať efektívne riešenia,“ konštatovala medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beáta Čečetková, PhD., podľa ktorej prednášky a diskusie poskytli rôzne pohľady na vykonávanie klinických skúšaní a účastníci vďaka nim získali komplexný popis aktuálnej problematiky.

Z Medzinárodného dňa klinických skúšaní vzišla aj požiadavka na vznik praktickej spoločnej iniciatívy – aby bola v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektami pri Ministerstve zdravotníctva SR vytvorená pracovná skupina definujúca hlavné, no odstrániteľné prekážky pre navýšenie počtu a zvýšenie prínosu klinických štúdií v SR.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sa v minulom roku aktívne podieľala na príprave rozsiahlej štúdie mapujúcej počet klinických štúdií a ekonomické dopady ich realizácie na Slovensku, ktorej zadávateľom bola Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Práve z tejto štúdie vyplýva dramatický pokles realizovaných klinických štúdií na Slovensku, na čo reagovali účastníci dnešnej konferencie konanej v Bratislave apelom na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by sa aktívne podieľala  na minimalizácii prekážok a nárastu klinických štúdií.

SLOVACRIN je súčasťou európskeho konzorcia ECRIN-ERIC piaty rok a úspešne sa mu darí napĺňať stanovené ciele v zastrešovaní akademicky iniciovaných klinických skúšaní na Slovensku. Poskytuje kompletný servis pre klinické skúšania organizované lekármi – výskumníkmi, podporuje prípravu a realizáciu akademických klinických skúšaní v SR, vrátane medzinárodných, zabezpečuje riadenie klinických skúšaní a kompletný projektový manažment, regulačné aktivity, monitorovanie a farmakovigilanciu pre národné a medzinárodné akademické klinické skúšania.

Viac: Tlačová správa

Foto:
▪️ organizátorky podujatí z tímu SLOVACRIN (zľava doprava): MUDr. Radka Troníčková; Pharmdr. Jana Gregorová, PhD.; MVDr. Simona Sonderlichová; MUDr. Betáta Čečetková, PhD.;  MUDr. Zuzana. Kožlejová, PhD.;  Mgr. Katarína Marcinková
▪️ účastníci pondelkového Kurzu správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov
▪️ medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beáta Čečetková, PhD.


Študuj na UPJŠ