Prejsť na obsah

Pitevný týždeň na Ústave anatómie

1minút, 0sekúnd

Od 5. do 9. februára 2024 si mohli študenti na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zopakovať stavbu hornej a dolnej končatiny, hrudník, tráviaci systém a brušnú dutinu. Uskutočnil sa totiž Pitevný týždeň, ktorého sa zúčastnilo približne 40 slovenských a zahraničných študentov.

Pitevný týždeň sa už tradične uskutočnil koncom skúškového obdobia zimného semestra na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Študenti nižších ročníkov sa pod odborným dohľadom venovali príprave materiálov, ktoré sú používané pri výučbe anatómie.

„Jedná sa o druhý ročník tejto mimoriadne obľúbenej aktivity, počas ktorej si naši študenti zlepšujú svoje manuálne zručnosti, opakujú si svoje vedomosti a v konečnom dôsledku pomáhajú aj nám pri spracúvaní učebného materiálu. Vládne tu uvoľnená atmosféra, keďže PT organizujeme mimo výučby koncom zimného i letného semestra,“ uviedla doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univerzitná profesorka, prednostka Ústavu anatómie.


Študuj na UPJŠ