Prejsť na obsah

Pozvánka na Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou „12th ICCD“

0minút, 54sekúnd

Srdečne Vás pozývame na Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou „12th ICCD“ spoluorganizovaný našou fakultou v dňoch 9.-10. júna v hoteli DOUBLETREE BY HILTON Košice, na ktorom sa predstaví viac ako 30 prednášajúcich zo 17 krajín sveta.

* POZOR: Využite možnosť pre zamestnancov, doktorandov a študentov všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ zúčastniť sa na tomto podujatí bezplatne! *
V prípade záujmu o účasť pošlite čo najskôr email na frederika.blaskova@upjs.sk s predmetom „ICCD“ a uveďte:
zamestnanci – meno, priezvisko, pracovisko, ID číslo v SLK
študenti – meno, priezvisko, ročník a študijný program

TÉMY KONGRESU:
◄ Koronárna choroba srdca u diabetikov a nediabetikov, od prevencie po intervenciu
◄ ESC odporúčania ich implementácia do reálnej klinickej praxe
◄ Ateroskleróza, dyslipidémia, hypertenzia, koronárna choroba srdca, srdcové zlyhávanie a inovatívne diagnostické a terapeutické možnosti
◄ Nové trendy echokardioografie v klinickej diagnostike kardiovaskulárnych ochorení
◄ Diabetes mellitus a kardiovaskulárna morbitida/mortalita

PROGRAM
Viac


Študuj na UPJŠ