Prejsť na obsah

Prezentovali sme výsledky štúdie HBSC realizovanej na Slovensku pracovníkmi našej fakulty

1minút, 32sekúnd

V utorok 12. septembra 2023 sa v Bratislave v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie odborníkov a brífing s novinármi pri príležitosti vydania Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte na základe štúdie HBSC, na ktorej sa podieľali pracovníci našej fakulty pod vedením profesorky Andrei Madarasovej-Geckovej, prednostky Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu.

Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School-aged Children“ zaoberajúcej sa zdravím jedenásť až pätnásť ročných školákov zisťoval v máji a júni minulého roka odpovede u desaťtisíc školákov na otázky týkajúce sa okrem iného • životnej spokojnosti • subjektívnej pohody • úzkosti • osamelosti • problémov s emóciami, koncentráciou či správaním • príznakov porúch príjmu potravy príznakov nadmerného používania internetu • stratégiách zvládania problémov • vyhľadávaní pomoci v prípade problémov • poskytnutí odbornej pomoci v oblasti duševného zdravia.

HBSC je medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov a uskutočňuje sa v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách už 40 rokov. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Každé štyri roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov.

Viac informácií


Študuj na UPJŠ