Prejsť na obsah

Profesorka Zuzana Gdovinová bola zvolená za členku predstavenstva ESO

1minút, 30sekúnd

Profesorka Zuzana Gdovinová bola zvolená za členku predstavenstva ESO

Predstavenstvo European Stroke Organisation sa rozrástlo o prof. MUDr. Zuzanu Gdovinovú, CSc., FESO, FEA, prednostka Neurologickej kliniky UNLP a UPJŠ LF. Výsledok volieb bude oznámený na stretnutí valného zhromaždenia počas konferencie ESO v Bazilej 16. mája a prof. Gdovinová sa následne ujme svojho mandátu na funkčné obdobie štyroch rokov (2024-2028).

K úspechu pani prof. MUDr. Zuzane Gdovinovej, CSc., FESO, FEA srdečne blahoželáme a prajeme množstvo tvorivej inšpirácie i energie!

Čo je ESO?

European Stroke Organisation (ESO) je nezisková organizácia zameraná na zlepšenie prevencie, diagnostiky, liečby a rehabilitácie cievnych mozgových príhod (CVMP) v Európe. Jej cieľom je znížiť bremeno mŕtvice a zlepšiť kvalitu života pacientov postihnutých mŕtvicou prostredníctvom lepšej starostlivosti, vzdelávania, výskumu a spolupráce medzi odborníkmi z rôznych oblastí vrátane neurológie, cievnej chirurgie, kardiológie, rádiológie a rehabilitácie. Je dôležitým hráčom v boji proti mŕtvici a pomáha zlepšovať výsledky pre pacientov s mŕtvicou v celej Európe.

ESO organizuje vedecké konferencie, sympóziá, workshopy a vzdelávacie kurzy, kde lekári a vedci z celého sveta zdieľajú najnovšie poznatky v oblasti liečby mŕtvice. Okrem toho podporuje výskum v oblasti mŕtvice, pripravuje odporúčania pre lekárov a poskytuje informácie a zdroje o mŕtvici pre verejnosť. Prispieva k zvýšeniu povedomia o mŕtvici, zlepšeniu prístup k včasnej a účinnej liečbe mŕtvice a podporuje spoluprácu medzi odborníkmi v celej Európe.


Študuj na UPJŠ