Prejsť na obsah

Profesorka Zuzana Gdovinová získala Cenu za vedu a techniku 2023

2minút, 14sekúnd

V piatok 10. novembra 2023 sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe galavečer spojeným s odovzdávaním Ceny za vedu a techniku v rámci jubilejného 20. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku ôsmim výnimočným osobnostiam a jednému vedecko-technickému tímu, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach vedy a techniky a prispievajú popularizácii vedy.
Medzi ocenenými bola aj prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN. Cenu získala v kategórii Osobnosť vedy a techniky za svoje výborné výsledky v oblasti výskumu cievnych mozgových príhod a neurodegeneratívnych a demyelinizačných ochorení.

„Toto ocenenie si veľmi vážim a považujem za veľké uznanie mojej práce, ale aj ocenenie celého kolektívu Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice, pretože bez podpory a spolupráce mojich kolegov by som takéto výsledky nikdy nedosiahla,“ hovorí profesorka Zuzana Gdovinová, ktorú za jej úspešnú vedecko-výskumnú činnosť navrhla na ocenenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vyhlasovateľom Ceny za vedu a techniku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR. Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Cena za vedu a techniku 2023 sa odovzdávala v piatich kategóriách – Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. Deviatich laureátov vybrala spomedzi predložených nominácií hodnotiaca komisia pozostávajúcich zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií a zástupcov ďalších zainteresovaných subjektov, vybrala spomedzi predložených nominácií deviatich laureátov. Záznam z podujatia odvysiela RTVS na Dvojke 18. novembra 2023 o 20.10 h.

Rozhovor s ocenenou profesorkou Zuzanou Gdovinovou nájdete na portáli VEDA NA DOSAH. V príspevku sa dočítate ako napreduje starostlivosť o pacientov s neurodegeneratívnymi a demyelinizačnými ochoreniami centrálnej nervovej sústavy na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice, ale i o tom, čo ona sama vo svojom náročnom povolaní považuje za najdôležitejšie a za čo je každý deň vďačná.
Viac o podujatí
Laureáti Ceny za vedu a techniku


Študuj na UPJŠ