Prejsť na obsah

Študenti UPJŠ v Košiciach boli v Krízovom centre pre matky s deťmi

0minút, 52sekúnd

Dňa 3.4.2024 navštívili študentky a študenti 2. ročníka Verejného zdravotníctva Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pod vedením prof. Mgr. MUDr. Erika Dorka, PhD., MPH, MBA a Mgr. Lívie Kaňukovej.

Sociálna pracovníčka a riaditeľ zariadenia Mgr. Miroslav Firda previedli skupinu študentov celým zariadením, ubytovacími jednotkami a oboznámili ich so všetkými službami, ktoré v zariadení krízovej intervencie poskytujú. Zároveň vysvetlili, aké povinnosti vyplývajú z prijímania sociálnej služby pre klientov a klientky.

Oboznámiť sa s hygienickými požiadavkami pre príslušné zariadenie a možnosť vidieť ich uplatňovanie v praxi je dôležitou súčasťou výučbového procesu budúcich verejných zdravotníčok a zdravotníkov.

Exkurzie sa zúčastnili aj študentky zubného lekárstva zo Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, ktoré inštruovali deti predškolského veku o správnej dentálnej hygiene.


Študuj na UPJŠ