Prejsť na obsah

Študenti Verejného zdravotníctva boli v centre Óaza v Bernátovciach

1minút, 5sekúnd

Dňa 13.3.2024 navštívili študentky a študenti 2. ročníka Verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach centrum Oáza – nádej pre nový život n.o. v Bernátovciach pod vedením prof. Mgr. MUDr. Erika Dorka, PhD., MPH, MBA a Mgr. Lívie Kaňukovej.

Vedúca sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Pegerová, previedla študentov zariadením a oboznámila ich so všetkými službami, ktoré poskytujú. Zároveň ozrejmila, ako funguje prevádzka rôznych typov zariadení, ktoré v centre Oáza ponúkajú – útulok pre ľudí bez domova, nocľaháreň, unimobunky pre rodiny s deťmi. Okrem toho mali študentky a študenti možnosť vidieť polia a záhrady so zvieratami, ktoré k zariadeniu patria, a sú využívané na pracovnú terapiu klientov zariadenia.

Počas následnej diskusie, boli študentky a študenti oboznámení s prevádzkovým poriadkom a minimálnymi hygienickými požiadavkami podľa určujúcej vyhlášky. Nechýbali ani osobné skúsenosti vedúcej sociálnej pracovníčky s prácou s ľuďmi bez domova. Študenti tak mali možnosť oboznámiť sa s intersekcionálnym prístupom verejného zdravotníctva k riešeniu problematiky bezdomovstva.


Študuj na UPJŠ