Prejsť na obsah

Študentky a študenti UPJŠ LF v Košiciach boli mimoriadne úspešní v rámci projektu VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH 2023/2024

2minút, 54sekúnd

Študentky a študenti UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach sa 5. júna 2024 zúčastnili projektu „Veľvyslanectvo mladých 2023/2024“. Projekt sa uskutočnil pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR JUDr. Denisy Žilákovej, MBA, LL.M.  a ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, MSc.

Do finále postúpilo 11 prác a študentkám i študentovi našej fakulty – Adriáne Rašiovej, Laure TomečkovejJurajovi Dankovi, sa podarilo umiestniť na popredných miestach, o ktorých rozhodovala 8 členná porota. Prezentácie jednotlivých finálových projektov prebiehali v anglickom jazyku.

1. miesto – Juraj Danko a Adriána Rašiová – „NOVÉ PRÍSTUPY V DETEKCII GLAUKÓMU SO SLZNEJ TEKUTINY“ pod vedením doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD., univ. prof. z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach.

3. miesto – Laura Tomečková – “ NEUROPROTEKTÍVNY VPLYV ANGIOTENZÍNOVÝCH AT2 RECEPTOROV PO TRAUMATICKOM PORANENÍ MIECHY“ pod vedením doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD. z I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a UNLP v Košiciach a RNDr. Jaroslava Pavela, PhD. z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Prezentovali sme naše výsledky, ktoré sme analyzovali na Univerzite Maastricht. Za účasť na tomto výskumnom projekte aj za dlhodobú spoluprácu by sme chceli poďakovať pani profesorke Vladimíre Tomečkovej, ktorá nás dlhodobo podporuje a vedie vo výskumnej činnosti. Naučila nás, že nie je dôležité vyhrávať, ale naberať skúsenosti, pretože tým sa najviac učíme a zlepšujeme. Pani profesorka sa dlhodobo venuje výskumu slznej tekutiny a zorganizovala aj výstavu “Ľudská slza ako umenie”, pri ktorej sme si uvedomili, že nás táto téma zaujíma a chceli by sme sa jej hlbšie venovať. Slzná tekutina má významný diagnostický potenciál a jej štúdium je veľmi originálne,“ uviedli po oficiálnom programe Adriána RašiováJuraj Danko.

„Môj projekt sa týkal mojej diplomovej a ŠVOČ práce. Názov bol “Neuroprotektívny vplyv angiotenzínových AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy.” Prezentácia fakulty a zároveň odprezentovanie mojej vedeckej práce, ktorá má sľubnú budúcnosť pre klinické využitie, rovnako ako prínos pre spoločnosť. Je to skúsenosť s prezentáciou seba ale aj svojej fakulty. Preukazujete svoj elán, drive a chuť prinášať do spoločnosti nové možnosti, ktoré by sa mohli pretaviť do budúcnosti. Viete takto získať aj skúsenosť z iných oblastí, viete sa inšpirovať inými prácami študentov, dozvedieť sa nové informácie,“ predstavila svoj projekt Laura Tomečková.

Vzdelávací rozmer projektu „Veľvyslanectvo mladých 2023/2024“ tiež podčiarkol charakter ocenení :

1. miesto: šek v hodnote 1000 eur na vzdelávacie aktivity

3. miesto: vecná cena v podobe odbornej literatúry

Víťazným zástupkyniam a zástupcovi UPJŠ LF v Košiciach srdečne blahoželáme a prajeme im inšpiráciu a tvorivú energiu v ich ďalšom štúdiu.

Viac informácií o projekte nájdete TU


Študuj na UPJŠ