Prejsť na obsah

Talianska veľvyslankyňa v SR ocenila vybavenie nášho simulátorového centra

0minút, 57sekúnd

V stredu 17. mája 2023 navštívila našu fakultu talianska veľvyslankyňa na Slovensku jej excelencia Catherine Flumiani, ktorú prijal prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku a poverený zastupovaním dekana prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. spoločne s predsedom akademického senátu fakulty doc. Ing. Jaroslavom Majerníkom, PhD.

Pani veľvyslankyňa v rozhovore s predstaviteľmi fakulty vyjadrila spokojnosť s kvalitou poskytovaného štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ, kde študuje v anglickom jazyku sedemdesiat medikov pochádzajúcich z Talianska. Z niektorými z nich mala Catherine Flumiani možnosť osobne hovoriť o rôznych aspektoch ich štúdia a života v Košiciach.

J.E. Catherine Flumiani tiež využila príležitosť navštíviť v sprievode docenta Majerníka šéfujúceho Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny naše Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny. Pani veľvyslankyňu zaujalo vybavenie tohto špičkového centra a ocenila modernizáciu výučby prispievajúcu k zvyšovaniu kvality štúdia medicíny a ďalších zdravotníckych odborov.


Študuj na UPJŠ