Prejsť na obsah

Traja lekári UPJŠ LF patria medzi Forbes Top 75 osobnosti medicíny 2024

1minút, 43sekúnd

Magazín Forbes pripravil rebríček Top 75 osobností medicíny Slovenska, ktoré sú vo svojich odboroch mimoriadne rešpektované a prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operácie či ošetrujú svojich pacientov v ambulanciách. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola pri menách odborníkov v rebríčku uvedená hneď trikrát.

Výber osobností v rebríčku konzultovala redakcia časopisu Forbes s viac ako 150 lekárkami a lekármi, s odbornými lekárskymi spoločnosťami, odborníkmi ministerstva zdravotníctva pre konkrétny odbor a v neposlednom rade aj s nezávislými autoritami. Tí sa zhodli, že až traja lekári pôsobiaci na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patria ku špičke vo svojich odboroch.

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA – prednosta I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach

Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP v Košiciach

MUDr. Peter Lengyel, PhD. – prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach a Nemocnice AGEL Košice-Šaca, a.s.

Umiestneným kolegom srdečne blahoželáme a prajeme im tvorivú silu, trpezlivosť, množstvo študentiek a študentov, ktorých inšpirujú ku kariére lekára na Slovensku. Uznanie je pre každého z nás motiváciou a u lekárov i zdravotníkov zachraňujúcich to najdôležitejšie čo máme a čím sme, má uznanie kvality ich práce sladkú príchuť úspechu. Je však dôležité uviesť, že za úspechom jednotlivcov často stojí kolektív kolegov. To si uvedomujú aj tvorcovia rebríčka a vyzdvihujú prácu množstva lekárok a lekárov, ktorí sa o zdravie svojich pacientov príkladne starajú, avšak pre obmedzený počet miest sa ich meno v zozname Top 75 osobnosti medicíny 2024 nenachádza.


Študuj na UPJŠ