Prejsť na obsah

UPJŠ je súčasťou implementácie projektu spolupráce simulačných centier V4

0minút, 59sekúnd

1. februára 2023 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach prostredníctvom riešiteľov z Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny spoločne s partnermi IVF projektu V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices zahájili spoluprácu zameranú na budovanie siete simulačných centier vo Vyšehradskom regióne.

Hlavnými cieľmi projektu sú najmä propagácia simulátorovej výučby a tréningov v lekárskych a zdravotníckych odboroch, kreovanie nadnárodnej spolupráce v regióne V4 a zvýšenie povedomia o jeho potenciáli ako cenného medzinárodného partnera v rastúcom globálnom odvetví medicínskych simulácií. Koordinátorom projektu je Lazarského Univerzita vo Varšave a ďalšími partnermi projektu je Univerzita Alberta Szent-Györgyiho v Szegede a Masarykova univerzita v Brne. Viac informácií o projekte, jeho partneroch, ako aj o pripravovaných podujatiach nájdete na webovej stránke projektu.

Pozrite si tiež videozáznam z oficiálneho online zahájenia projektu, ktoré bolo pre všetkých partnerov príležitosťou predstaviť svoje medicínske simulačné centrá.


Študuj na UPJŠ